Nhận ghi danh cho học sinh vườn trẻ (pre-K)

HISD cung cấp sự giảng dậy có phẩm chất cao để giúp các em đạt được khả năng trọn vẹn

Hãy giúp con em khởi sự sớm bằng cách ghi danh lớp vườn trẻ ngay bây giờ.

Cuộc nghiên cứu cho thấy lớp “Pre-K” thì cũng cần để thành công học vấn như lớp mẫu giáo hay lớp một. Con em quý vị không chỉ thành công hơn ở trường, nhưng các em sẽ có thể tốt nghiệp trung học, lên đại học, và kiếm được lương cao khi trưởng thành.

Trong khi mọi trẻ em đều có lợi từ lớp vườn trẻ, những học sinh bị thiệt hại và có lợi tức thấp thường đạt được nhiều lợi ích nhất. Những em nào học hai thứ tiếng sẽ phát triển Anh ngữ thông thạo và các khả năng giá trị khác. Cuộc nghiên cứu cho thấy những học sinh nào theo học lớp vườn trẻ thì có lợi thế hơn chúng bạn trong lớp.

HISD cung cấp lớp vườn trẻ miễn phí cũng như có học phí tại nhiều trường, và các trung tâm ấu nhi. Mọi học sinh lớp vườn trẻ trong học khu sẽ được ăn sáng và ăn trưa trong một ngày học từ các giáo chức có giấy chứng nhận.

HISD cung cấp các chương trình vườn trẻ miễn phí, trọn ngày tại trường Woodson PK-5

Để được ghi danh miễn phí, con em quý vị phải đủ 4 tuổi vào ngày 1 tháng Chín, 2018 hay trước đó, và sống trong vòng ranh giới của HISD. Các điều kiện khác có thể biết ở đây, cũng như chính sách của học khu về trẻ 3 tuổi.

Nếu con em quý vị đủ điều kiện, vui lòng liên lạc trường mà quý vị muốn cháu theo học để tìm hiểu xem có còn chỗ trong lớp vườn trẻ không. Nếu không còn chỗ, hãy liên lạc trường HISD gần nhà hay sở làm, có thể xem một danh sách có sẵn ở đây. HISD là một khu học chánh tự do ghi danh, có nghĩa quý vị không bị giới hạn trong các trường khu vực nhưng có thể ghi danh cho con em trong bất cứ trường tiểu học hay trung tâm ấu nhi nào còn chỗ trống. HISD đang mở rộng chương trình vườn trẻ nguyên ngày tại trường “Woodson PK-5 Leadership Academy” để nhận thêm học sinh trong vùng Sunnyside và đem cho các em cơ hội tham dự một chương trình có phẩm chất cao.

Hãy điền đơn (có thể lấy ở đây), và đưa đến trường, cùng với giấy khai sinh của con em, thẻ căn cước của quý vị, chứng minh nơi cư ngụ (biên lai điện nước), và chứng minh lợi tức (cùi chi phiếu tiền lương). Với lớp vườn trẻ có học phí, một chương trình trả góp 10 tháng, $508.90 mỗi tháng ($5,089 nguyên năm) hiện cũng có. Tìm hiểu thêm về lớp vườn trẻ có học phí ở đây.

Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy ghi danh cho con em và hưởng được các lợi ích của lớp vườn trẻ. Muốn biết thêm thông tin hoặc được giúp đỡ ghi danh cho niên khoá tới, vui lòng gọi cho trường trong khu vực hoặc vào trang mạng Early Childhood tại www.houstonisd.org/PreK.