Một bản tin đặc biệt từ TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan

Đại gia đình HISD thật đau lòng khi thấy hình ảnh của các trẻ nhỏ bị tách biệt khỏi cha mẹ ở biên giới. Trẻ em tìm nơi nương náu thì không phải trải qua những chấn động vì bị tách rời khỏi cha mẹ, nhất là sau khi trốn tránh một hoàn cảnh dữ dội và bất ổn ở quê nhà của chúng. Chúng tôi làm việc với các trẻ em hàng ngày, và chúng tôi biết sự bấn ổn, căng thẳng và mất mát ảnh hưởng đến khả năng học hành và phát triển của các trẻ em như thế nào. Khu học chánh này nhận biết sự quan trọng của trẻ em là được ở với gia đình và chúng tôi thúc giục các viên chức liên bang hay tái hợp các gia đình bị tách rời. Khi HISD hậu thuẫn các gia đình này, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này đảm bảo các học sinh và phụ huynh rằng khu học chánh vẫn quyết tâm cung cấp một giáo dục có phẩm chất cho MỌI học sinh – bất kể tình trạng di trú.