Andre’ Walker được chọn là Giám Đốc Thể Lực của HISD

Ông Andre’ Walker được chọn là Giám Đốc Thể Lực. Ông Walker từng phục vụ học sinh 18 năm trong HISD qua chức vụ một giáo chức, huấn luyện viên, hiệu phó, và gần đây nhất là quản trị viên chương trình thể lực học sinh lớp 12 cho Sở Thể Lực của học khu.

Ông là một thành viên của các tổ chức National Interscholastic Athletic Administrators Association, National Federation of State High School Association, Texas High School Coaches, Texas Girls Coaches Association, Houston Coaches Association. Ngoài ra, ông phục vụ trong Tiểu Ban Cố Vấn cho Texas High School Athletic Director Association.

Ông Walker có bằng Cử Nhân Khoa Học về Quản Trị Thương Mãi của trường Texas Southern University, Cao Học Giáo Dục từ trường Prairie View A&M University, và hiện đang hoàn tất luận án tiến sĩ về Quản Trị Giáo Dục.