Hãy ghi danh tham dự Hội Tựu Trường của Thị Trưởng ngày 11 tháng Tám

Việc ghi danh đang rộng mở cho ngày hội thường niên lần thứ tám “Mayor’s Back to School Fest” vào thứ Bảy, 11 tháng Tám. Sinh hoạt này sẽ giúp các em chuẩn bị niên khoá mới với việc chủng ngừa, khám sức khỏe, phát dụng cụ học sinh, và nhiều thứ khác.

Chỗ và học cụ có giới hạn, nên cần phải giữ chỗ hôm nay bằng cách vào trang Houstontx.gov/btsf hay gọi số 311 từ 8g sáng đến 5g chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Phòng ghi danh đóng cửa thứ Sáu, 20 tháng Bẩy hoặc cho đến khi không còn sức chứa.

Ngày hội “Back to School Fest” gồm:

  • Chủng ngừa miễn phí
  • Khám răng miễn phí
  • Khám mắt miễn phí
  • Thẻ cắt tóc miễn phí
  • Dụng cụ học sinh
  • Cặp đựng sách, học cụ
  • Các nguồn dịch vụ xã hội

Đậu xe miễn phí, và đi và đến địa điểm miễn phí nhờ sự giúp đỡ của Metro