Trường Condit được chứng nhận “LEED Silver”

<!–<!–
20180710_Condit ES LEED Silver – Images by Houston Independent School District

Trường Tiểu Học Condit vừa được giấy chứng nhận “Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Silver” vì cơ sở mới của trường, được xây nhờ chương trình Bông Phiếu 2012 của HISD.

Được hình thành bởi hội đồng “U.S. Green Building Council”, giấy chứng nhận LEED cung cấp sự kiểm nhận độc lập về các đặc điểm xanh (green) của một cơ sở và là hệ thống xếp hạng cơ sở xanh được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Các trường xanh cung cấp không khí tốt lành, ánh sáng, nhiệt độ, và âm thanh, cũng như giảm chi phí điều hành – tất cả nâng cao môi trường học hành nói chung và được chứng tỏ là gia tăng mạnh sức khỏe, điểm thi của học sinh, và giữ lại ban giảng huấn.

“Chứng nhận LEED không phải là kỳ công nhỏ,” Tổng Quản Lý Thiết Kế Cơ Sở của HISD là ông Dan Bankhead nói. “Khi một nhóm thiết kế có thể đạt được các điều kiện khắt khe để được ‘LEED Silver’, điều đó nói nhiều về họ.”

Các kiến trúc sư của VLK đã thiết kế cơ sở trị giá $24.3 triệu này, với các đặc điểm là những chỗ học chung ở tâm điểm được bao quanh bởi hai tầng lớp học và các yếu tố sáng tạo của thế kỷ 21 với mầu sắc rực rỡ, các bức tường cong với chỗ lõm để ngồi, và rất nhiều ánh sáng trời.

Thiết kế này giúp cho cơ sở được sử dụng như một dụng cụ giảng dậy bằng cách hòa nhập các di tích lịch sử từ trường nguyên thủy và kết hợp các bích họa cùng với một đặc điểm như mặt trời để minh họa các mùa bởi sử dụng ánh sáng trời từ các cửa sổ.

Tim Kunz, hiệu trưởng với công ty “VLK Architects”, nói các yếu tố thiết kế LEED khác trong đồ án này thì bao gồm ánh sáng trời trong mọi lớp, hệ thống điện lạnh hữu hiệu, các tấm cản âm thanh với vật liệu mềm để thu hút tiếng ồn quá đáng, và việc sử dụng các vật liệu xây cất ít cần bảo trì.

“’LEED Silver’ là một thành tích vĩ đại cho toàn thể nhóm thiết kế,” ông Kunz nói. “Nó quan trọng cho khu học chánh và trường, nhưng cuối cùng, học sinh là những người được lợi.”

Ông Bankhead nói giấy chứng nhận LEED thì cũng quan trọng vì vật liệu bền bỉ đảm bảo rằng các trường thi lành mạnh hơn, có kết quả hơn, ít tốn kém, và không tạo ra nhiều căng thẳng trên môi trường này.

HISD hiện có 24 trường được chứng nhận LEED, gồm 10 trường với chứng nhận “LEED Silver”, và một trường — Cunningham Elementary — được chứng nhận Vàng.

Trường Condit thuộc 40 trường HISD được tân trang hay xây lại nhờ chương trình Bông Phiếu 2012. Một nửa các đồ án bông phiếu 2012 hiện đã hoàn tất và mở cửa cho học sinh, và con số đó sẽ lên đến 80 phần trăm vào cuối năm 2018.