HISD hỗ trợ học hè, giúp học sinh biết đến các chương trình nhiều ảnh hưởng qua DiscoverU

Ngày 12 tháng Bảy là ngày “National Summer Learning Day” (học hè toàn quốc), một ngày vận động mọi người nhận biết tầm quan trọng của việc giúp học sinh học hành, an toàn, và lành mạnh trong mùa hè.

Trong một thành phố lớn như Houston, học sinh có thể tham dự nhiều sinh hoạt vui và có tính giáo dục, nó không chỉ chuẩn bị các em cho niên khoá sắp tới, nhưng còn ngăn ngừa sự “tụt dốc mùa hè” – việc mất kiến thức xảy ra trong những tháng hè.

HISD hỗ trợ việc học hè và đã tổng hợp thành một trang mà phụ huynh cũng như học sinh có thể tìm thấy thông tin về các chương trình hè, các sinh hoạt gia đình, các cơ hội tình nguyện, và các học sinh trung học II cấp có thể tận dụng tối đa kỳ nghỉ này như thế nào: http://HoustonISD.org/SummerGuide.

Trong năm qua, HISD đã củng cố sự hợp tác lâu dài với DiscoverU, chương trình đứng đầu thành phố cổ vũ việc học hành. Sự hợp tác này cung cấp cho học sinh HISD sự hướng dẫn và hỗ trợ cá biệt để tham dự trong “Fantastic Learning Opportunities”, hay FLOs — chương trình chuẩn bị lên đại học và chọn ngành thường xảy ra trong những tháng hè. Hè năm nay, DiscoverU hỗ trợ trên 500 học sinh HISD tham dự các cảm nghiệm biến đổi học hành ở địa phương, trên toàn quốc, và ngay cả thế giới. Các học sinh đang làm ráp điện toán tại trường University of Houston-Downtown; nghiên cứu hàng không ở St. Louis, Missouri; đi thăm các trường HBCU ở Louisiana và Mississippi; và đắm chìm trong ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa ở Bắc Kinh, Trung Cộng, là một trong nhiều phiêu lưu khác. Đọc thêm về sinh hoạt của các học sinh HISD trong hè này ở đây: www.discoverus.org/flo-blog

Muốn biết thêm thông tin về cách giúp con em tích cực và sinh hoạt trong hè này, hãy tìm hiểu “HISD Summer Guide hoặc email cho chúng tôi tại SummerSchool@HoustonISD.org.