Đại Hội Thường Niên Giáo Dục Đặc Biệt Lần V thu hút hàng trăm phụ huynh, nhân viên HISD

<!–<!–
20180717_Special Education Conference – Images by Houston Independent School District
Trên 900 phụ huynh và phần tử của Nhóm HISD đã lấp đầy trung tâm Kingdom Builders vào hôm thứ Ba để khởi sự Đại Hội Thường Niên Giáo Dục Đặc Biệt lần thứ Năm.

Hai ngày đại hội, với chủ đề “Engage, Restore and Support Every Student” (tham gia, phục hồi và hỗ trợ mọi học sinh), nhắm đến việc trang bị cho các tham dự viên cách giảng dậy mới và hiệu quả, các chiến thuật phù hợp và về lối đối xử.

“Chúng ta đã đi được một quãng đường dài từ đại hội lần đầu tiên với khoảng 70 tham dự viên,” Tổng Quản Lý Giáo Dục Đặc Biệt là Kelli Charles nói. “Tôi hy vọng rằng khi quý vị rời khỏi đây thì đã sẵn sàng trao những điều tuyệt đối tốt đẹp của quý vị cho học sinh, các em cần những điều đó nhất và sẵn sàng nâng cao dịch vụ giáo dục đặc biệt của HISD.”

Một vài thông báo được đưa ra trong cuộc họp chung vào hôm thứ Ba gồm việc bổ nhiệm Ts. S. Lachlin Verrett là Phụ Tá TGĐ về Giáo Dục Đặc Biệt.

Là một khuôn mặt quen thuộc trong HISD, Verrett đã phục vụ hơn 10 năm và gia nhập sở này sau khi đứng đầu sở Phát Triển Lãnh Đạo.

TGĐ Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan còn chia sẻ những bước tiến dài mà HISD đã thực hiện được để cải tiến các hoạt động giáo dục đặc biệt của khu học chánh này, gồm một cuộc nghiên cứu vào tháng Mười Hai 2016 để thẩm định các ưu điểm và những lĩnh vực cần cải tiến về giáo dục đặc biệt.

Nằm trong quyết tâm cải tiến học sinh phế tật, Ts. Lathan công bố rằng khu học chánh sẽ thuê hơn 75 chức vụ điều hợp viên về tập đọc (dyslexia).

“Chúng tôi biết là vẫn còn một số lĩnh vực mà chúng tôi có thể phục vụ học sinh tốt hơn, và chúng tôi nhất quyết thực hiện sự cải tiến đó cho các em và gia đình của họ,” bà Lathan nói.

Khi đại hội sắp kết thúc vào trưa thứ Tư, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là bà Rhonda Skillern-Jones nói với các tham dự viên trong một bữa tiệc trà đặc biệt đề diễn tả sự quan trọng của lý do học khu phải tiếp tục mở rộng sự đối thoại giữa học khu, học sinh, và gia đình.

“Phụ huynh đóng một vai trò thiết yếu trong việc giúp học khu biết cách phục vu học sinh tốt hơn,” bà Skillern-Jones nói.