HISD bổ nhiệm 3 tân giám đốc vùng cho niên khoá 2018-2019

Khu Học Chánh vừa thông báo các tân giám đốc vùng cho niên khoá 2018-2019 để hướng dẫn ba vùng của khu học chánh này.

Trong HISD,  các giám đốc vùng lãnh đạo các khu vực chính bao trùm các trường trong học khu, mà nó được thay đổi từ bảy xuống sáu vùng cho niên khoá 2018-2019: các trường “Achieve 180”, và các khu vực của học khu ở phía Bắc, Tây Bắc, Nam, Đông, và Tây.

“Các giám đốc vùng đem theo với họ một kho kinh nghiệm và nhiều giải thưởng vì sự lãnh đạo của họ trong HISD ở các cấp trường và học khu,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của họ, chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo mọi học sinh được hỗ trợ trong hành trình của các em đến một nền giáo dục có phẩm chất.”

Các cá nhân sau đây được bổ nhiệm để lãnh đạo các trường “Achieve 180”, và các khu vực ở phía Tây và Đông của khu học chánh:

Adams

Felicia Adams (Achieve 180 Schools)

Felicia Adams có 23 kinh nghiệm trong giáo dục và một quá khứ được minh chứng trong sự cải tiến học đường. Bà đã từng là một giáo chức, huấn luyện viên giáo chức, giám thị giảng dậy, quản lý về tập đọc, và hiệu trưởng cấp tiểu và trung học trước khi giữ vai trò hiện thời là quản lý chương trình “Achieve 180”. Năm 2017, bà Adams dẫn đầu việc phát động chương trình Achieve 180, mà nó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt chỉ sau một năm thi hành.

Bà Adams giữ chức hiệu trưởng đầu tiên tại trường Tiểu Học Lockhart, trường này chiếm được giải thưởng về đọc sách và toán, và vì 25 phần trăm học sinh đứng đầu trong việc bớt đi khoảng cách thành tích. Bà Adams là một người được giải thưởng “HEB Excellence in Education” năm 2014. Bà là hiệu trưởng trường Lanier Middle School vào tháng Tám 2014, và trong một năm, số phần trăm học sinh tại trường này đã cho thấy sự tiến bộ nhiều về đọc sách, toán, khoa học, và xã hội họ. Ngoài ra, trường Lanier đạt được sự gia tăng gấp đôi số học sinh trong khi chiếm được tất cả bảy giải thưởng của nha giáo dục Texas (TEA). Bà Adams còn được giải thưởng “HISD 2016 Secondary Principal of the Year”.

Bà Adams có bằng cử nhân của đại học Tiểu Bang Louisiana và bằng cao học của đại học Texas Southern University. Vào mùa thu 2017, bà chiếm bằng tiến sĩ về lãnh đạo và chính sách giáo dục của trường “University of Texas at Austin”. Bà được nhiều giải thưởng về hoạt động, gồm University of Texas Nolan Estes Excellence in Leadership Award, HISD Secondary Principal of the Year, được vào chung kết giải TASSP Region IV Principal of the Year, HEB Excellence Award Regional Winner, Central Region New Principal of the Year, Texas Honor Roll School, Top 5 Children at Risk Ranking, Title I Part A Distinguished Performance Award, Just for the Kids Campaign for Higher Performing Schools in Texas.

James McSwain (West Area)

McSwain

Ông James McSwain là hiệu trưởng trường Trung Học Lamar và là một hiệu trưởng lãnh đạo trong HISD. Trường Lamar là một trường International Baccalaureate World School với số học sinh ghi danh trên 3,300 người. Ông McSwain từng làm việc 31 năm là một hiệu trưởng trung học II cấp và 36 năm trong giáo dục. Kinh nghiệm của ông bao gồm các khung cảnh nông thôn, ngoại ô, và thành phố với một phạm vi rộng rãi các người trẻ, gồm các học sinh kém và nghèo.

Ông McSwain là một cựu chủ tịch của tổ chức Texas Association of Secondary School Principals, một trong những tổ chức hiệu trưởng lớn nhất quốc gia. Ông được vinh dự là “Principal of the Year” (hiệu trưởng của năm) trong một vài trường hợp riêng rẽ cho TASSP Vùng VIII và Trung Tâm Giáo Dục Texas Vùng IV. Ngoài ra, ông được chọn là “Texas State Principal of the Year” và là một ứng viên của Texas cho  giải “National Principal of the Year”.

Ông McSwain có bằng cử nhân về lịch sử của trường University of Texas at Arlington, bằng cao học về quản trị giáo dục của trường Tarleton State University, và bằng tiến sĩ về lãnh đạo giáo dục của trường Texas Tech University. Luận án tiến sĩ của ông chú trọng đến các học sinh thiểu số học kém trong một khung cảnh khác thường. Ông được trường Tarleton State University nhìn nhận là một Outstanding Alumni và từng làm việc là một người dìu dắt hiệu trưởng cho Nha Giáo Dục Texas (TEA). Hiện thời ông phục vụ là một trưởng lãnh đạo nhóm “International Baccalaureate Site Visit Team Leader” và “Workshop Leader”. Ông McSwain từng là một giáo sư trợ tá tại các đại học Texas A&M University–Texarkana, University of Houston, Tarleton State University. Ông hiện dậy học tại trường University of St. Thomas.

Geovanny Ponce (East Area)

Ponce

Ông Geovanny Ponce từng chứng tỏ là một nhà giáo dục nhiều sáng kiến và có kiến thức trong gần hai thập niên. Những kinh nghiệm thời thơ ấu của ông đã nung nấu sự đam mê của ông là hỗ trợ sự phát triển trẻ em ở thành phố. Ông Ponce, một người di dân từ Honduras, thấm nhuần sự hợp tác lãnh đạo để bảo đảm các học sinh từ mọi thành phần xã hội, kinh tế, và sắc tộc được hưởng cơ hội đồng đều về giáo dục có phẩm chất cao.

Kinh nghiệm đa dạng của ông Ponce gồm kỹ sư cơ khí, giáo chức lớp, chuyên gia hệ thống trường, giám đốc giảng dậy, hiệu phó, hiệu trưởng trường Trung Học Hartman, và gần đây nhất là hiệu trưởng trường “Jones Futures Academy”. Qua công việc, ông được giải thưởng từ Rice University’s REEP Program và từ George W. Bush Presidential Center. Ông được vinh dự là “Secondary Principal of the Year” và “Region IV Secondary Principal of the Year” cho niên khoá 2017-18 của HISD. Trước đây, ông được chọn là Bilingual Teacher of the Year, HISD Assistant Principal of the Year, Rookie Secondary Principal of the Year của HISD.

Ông Ponce có bằng cử nhân về kỹ sư cơ khí tại đại học “National Autonomous University of Honduras” ở Tegucigalpa, bằng cao học về quản trị và giám sát giáo dục tại đại học University of Houston, một chứng chỉ về giáo dục song ngữ tại trường St. Thomas University, và giải “REEP Business Fellowship for School Leaders” của Rice University. Những thành tích của ông khi lãnh đạo trường trung học đã đưa ông đến vai trò lãnh đạo hiệu trưởng để hỗ trợ các hiệu trưởng cấp trung học trong HISD. Hiện thời, ông đang lấy bằng tiến sĩ về giáo dục công tại trường Texas A&M University và sẽ tốt nghiệp vào mùa thu 2018.

Tiếp tục các vai trò lãnh đạo là giám đốc khu vực trên các vùng theo thứ tự tương ứng là Nicole Moore (Vùng Nam), Yolanda Rodriguez (Vùng Bắc), và Jorge Arredondo (Vùng Tây Bắc).