Các bảng quảng cáo của HISD cổ vũ những chương trình độc đáo

HISD khởi sự một đợt các bảng quảng cáo trong toàn thành phố để tiếp tục gia tăng ý thức về các khởi xướng giáo dục và dịch vụ của khu học chánh nhằm hỗ trợ toàn thể đứa trẻ.

Trong tháng Hai, HISD đã hé mở một “logo” mới và một “Tagline” trong một đợt các bảng quảng cáo và các rạp hát trên toàn thành phố. Đợt quảng cáo thứ hai vừa mới được khởi sự đề cao các chương trình vườn trẻ và học nghề.

Các bảng quảng cáo này sẽ kéo dài cho đến 15 tháng Tám. Muốn biết thêm thông tin về các khởi xướng giáo dục mới nhất của HISD, hãy vào trang www.houstonisd.org/enroll.

tại 59 Norht & Polk

tại 59 North & Laura Koppe

tại I-45 & Loop 610

ta-o 59 South & Hilcroft