Sở Chuyên Chở khởi sự chương trình chuyên chở trường magnet cho 2018-2019

Những học sinh nào theo học các chương trình magnet trong Khu Học Chánh Houston sẽ đi xe buýt đặc biệt dành cho các trường đó trong niên khoá sắp tới.

Bắt đầu từ ngày tựu trường, 27 tháng Tám, 2018, Sở Chuyên Chở HISD sẽ thi hành chương trình chuyên chở trường magnet cho các học sinh trong chương trình magnet đi xe buýt.

Những học sinh này sẽ dùng những xe buýt để chở các em trực tiếp đến trường của mình. Trong những năm trước, học sinh theo học các trường magnet phải đi xe buýt với nhiều tuyến đường đến các trường khác nhau, hậu quả là thời gian di chuyển lâu hơn.

Việc thi hành chương trình chuyên chở trường magnet sẽ cho phép học sinh di chuyển trực tiếp đến trường của mình, cải thiện tỉ lệ đến trường đúng giờ của học sinh, mà nó sẽ ngăn ngừa thời gian giảng dạy bị mất bằng các đảm bảo các em có mặt tại trường để học hành khi chuông reo lần đầu.

“Với hầu hết dân chúng, 15 phút không có ý nghĩa nhiều,” Justin Fuentes nói, ông là phụ tá tổng giám đốc về Chọn Trường. “Nhưng 15 phút cho một học sinh có nghĩa bữa ăn sáng, hoặc giao tiếp với học sinh khác và giáo chức. Nó cho phép các em đến trường đúng giờ và ổn định trước khi khởi sự một ngày.”

Dựa trên chương trình mới này, các học sinh magnet sẽ được ấn định cho một “địa điểm” mà ở đây các em sẽ được đón để đưa đến trường mình và sẽ được chở đến đây vào cuối ngày học. Các địa điểm tập trung sẽ được ấn định tại các trường HISD trên toàn học khu.

“Chúng tôi chọn các địa điểm này sau khi thận trọng duyệt xét lại việc sử dụng trạm xe buýt và một cái nhìn toàn diện vào sự thẩm định giao thông,” Tổng Quản Lý Chuyên Chở Timothy Brown nói. “Những duyệt xét này đưa đến kết quả là các địa điểm được đặt ở những trường quang đãng và an toàn.”

Phụ huynh của các học sinh magnet sẽ nhận được tấm thiệp cho biết địa điểm xe buýt của con em cũng như thời giờ xe buýt đón và đưa học sinh về trong vào hai tuần đầu của tháng Tám.

“Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phát triển các phương cách để cải tiến dịch vụ này và cung cấp sự hỗ trợ cho nguồn giá trị nhất của chúng ta là các học sinh,” ông Brown nói. “Đích điểm chính của chúng tôi tiếp tục là việc cung cấp cho mọi học sinh sự chuyên chở an toàn và bền bỉ đến trường và từ trường.”

Các phụ huynh phải liên lạc với ”Customer Care Team” của HISD ở số 713-556-9400 nếu có thêm những thắc mắc.