HISD cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh trong niên khoá 2018-2019

Các phụ huynh của Khu Học Chánh Hoston sẽ ít tốn kém hơn khi Sở Dinh Dưỡng thông báo rằng mọi học sinh sẽ được các bữa ăn miễn phí trong niên khoá 2018-2019

Tất cả các trường HISD hiện thời được đủ tiêu chuẩn để hoạt động dưới điều khoản “Food and Nutrition Service Community Eligibility Provision” của USDA, nó cho phép HISD cung cấp bữa sáng, trưa, và tối miễn phí cho mọi học sinh, giảm bớt nhu cầu phải nộp đơn xin miễn phí hay giảm giá bữa ăn.

Chương trình này cho phép các trường và học khu nghèo nhất nước được dọn các bữa ăn miễn phí cho mọi học sinh mà không cần phải thu thập đơn xin của các gia đình. Các trường hội đủ điều kiện của chương trình này nếu có số phần trăm học sinh nào đó mà họ đủ điều kiện để được ăn miễn phí hay giảm giá dựa trên đơn xin vào các chương trình như “Supplemental Nutrition Assistance Program” và “Temporary Assistance for Needy Families”.

“Chúng tôi biết là học sinh gặp khó khăn học hành khi các em bị đói. Chương trình này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp đến ba bữa ăn trong một ngày cho học sinh,” TGĐ Lâm Thời của HISD là bà Grenita Lathan nói. “Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu cấp bách mà nó sẽ giúp học sinh được sẵn sàng và có thể họ trong suốt ngày.”

Theo Viên Chức Sở Dinh Dưỡng HISD là Betti Wiggins, sự ấn định này giúp lấy đi sự kỳ thị những học sinh nào đủ tiêu chuẩn để được hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá bởi vì bây giờ mọi học sinh được ăn miễn phí.

“Chúng tôi quyết tâm cung cấp cho học sinh thật nhiều cơ hội nếu có thể để giúp các em có được các bữa ăn lành mạnh, đầy đủ. Việc mở rộng chương trình này cho phép chúng tôi lấy đi một trở ngại mà nó cản trở nhiều học sinh,” Wiggins nói. “Nó còn cho phép chúng tôi phát triển chương trình của chúng tôi theo một cách mà nó giúp chúng tôi phục vụ học sinh tốt hơn.”

Các phụ huynh sẽ không còn phải nộp đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá. Thay vào đó, họ sẽ được yêu cầu điền tờ thông tin về kinh tế xã hội, tờ này sẽ được phân phát cho phụ huynh trong khi ghi danh cho con em, khi giáo chức gặp gỡ và chào hỏi, các sinh hoạt tựu trường, và các sinh hoạt khác trong trường.

Phương cách này giảm bớt các gánh nặng cho gia đình và cả ban quản trị học đường trong khi nó giúp đảm bảo học sinh nhận được các bữa ăn dinh dưỡng. Thông tin thu thập được từ tờ kinh tế xã hội sẽ được dùng để xác định số tài trợ liên bang sẽ được phân bổ cho các trường. Dữ kiện này cũng sẽ được dùng như một dấu chỉ thành tích của học sinh.

HISD sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh. Khu học chánh từng cung cấp các bữa sáng miễn phí cho mọi học sinh kề từ 2009. Học khu cũng cung cấp một chương trình ăn tối sinh miễn phí cho học sinh tại 178 trường.