Tổ chức “Grads Within Reach Walk” được dự định vào ngày 22 tháng Chín

HISD sẽ tổ chức cuộc đi bộ “Grads Within Reach Walk” vào thứ Bảy, 22 tháng Chín để khích lệ những học sinh nào đã không ghi danh cho niên khoá 2018-19 thì hãy trở lại trường.

Mục tiêu là đi bộ qua các khu xóm của 23 trường trung học đệ nhị cấp và nhận biết những học sinh nào đã không trở lại trường và cung cấp cho họ cũng như phụ huynh các thông tin cần thiết để ghi danh lại.

HISD muốn phát triển một phương pháp tổng hợp và bền bỉ để đảm bảo rằng mọi học sinh đều được sự giúp đỡ thích hợp để trở lại trường, tiếp tục học, và có lợi từ nhiều dịch vụ mà học khu cung cấp.