Phụ huynh được mời tham dự cuộc họp về bệnh Tự Kỷ ngày 12 tháng Mười

Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt kính mời các phụ huynh đến phiên họp đầu tiên “Autism Services” (bệnh tự kỷ) từ 9g đến 11g sáng thứ Sáu, 12 tháng Mười tại văn phòng “Special Education Field Office” (4040 West Fuqua St., Room 135, 77045).

Đây là một cơ hội cho phụ huynh tham dự với các phụ huynh khác mà con em họ bị bệnh tự kỷ, biết về những điều xảy ra trong lớp, và nghe biết về những nghiên cứu phát triển mới.

Cũng sẽ có thành viên của nhóm “HISD Autism” tại đây để trả lời những câu hỏi và cung cấp thông tin về cách phụ huynh giúp đỡ con em ở nhà. Vui lòng giữ chỗ (RSVP) ở đây.

Với bốn cuộc họp được dự trù cho niên khoá này, khu học chánh sẽ tổ chức mỗi cuộc họp trong các vùng khác nhau để đem lại cơ hội cho mọi phụ huynh trên toàn học khu được tham dự các cuộc họp này.