Ủy Ban Giáo Dục HISD biểu quyết khởi sự tìm kiếm tổng giám đốc

Các ùy viên được bảo đảm bởi công ty tìm kiếm được khu học chánh sử dụng trước đây

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã bỏ phiếu 6 trên 3 để thi hành một điều khoản bảo đảm với một công ty tìm kiếm giám đốc trong việc tìm kiếm một tổng giám đốc.

Công ty tìm kiếm giám đốc, “Hazard, Young, Attea & Associates”, đã đưa ra một bảo đảm khi công ty này thi hành việc tìm kiếm tổng giám đốc trước đây của học khu, mà kết quả là việc thuê mướn ông cựu tổng giám đốc Richard Carranza vào tháng Tám 2016.

Theo sự bảo đảm của công ty này, nếu ủy ban không hài lòng với vị tổng giám đốc trong vòng hai năm kể từ ngày thuê, và nếu sự thuê mướn bị hủy bỏ bởi bất cứ bên nào vì sự từ chức hay chấm dứt, công ty sẽ thi hành một cuộc tìm kiếm mới mà không phí tổn cho học khu, ngoại trừ các chi phí.

Vì ông Carranza từ bỏ công việc này trong vòng hai năm kể từ ngày được thuê, các ủy viên có thể thi hành điều khoản bảo đảm với công ty “HYA & Associates”.

Ngoài ra, ủy ban cho phép sự tư vấn đặc biệt để thương lượng một giao kèo với công ty này, với phí tổn được mong đợi không quá $75,000.

Vào tháng Ba, bà Grenita Lathan được các ủy viên chọn làm giám đốc lâm thời của HISD. Bà Lathan sẽ tiếp tục phục vụ trong khả năng đó trong thời gian tìm kiếm này.