Cảnh Sát HISD tổ chức sinh hoạt thường niên “National Night Out”

Sở Cảnh Sát Khu Học Chánh Houston dự định tổ chức “National Night Out” năm nay tại trường “Marshall Middle Academy of Fine Arts.”

“National Night Out” là một tổ chức thường niên nhằm giúp cho các khu xóm được an toàn hơn qua việc củng cố những tương giao giữa các phần tử cộng đồng và sở cảnh sát.

“Sinh hoạt này là một cơ hội lớn cho học khu, phần tử cộng đồng và viên chức cảnh sát để hòa đồng, chia sẻ thông tin, và cùng nhau đứng lên chống với tội ác và các vấn đề cần lưu tâm,” Cảnh Sát Trưởng HISD là ông Paul Cordova nói. “Chúng tôi muốn người dân cảm thấy tự tin và an toàn trong khu xóm của mình.”

Cảnh sát HISD sẽ cử hành ngày này với một nghi thức tại trường “Marshall Middle Academy of Fine Arts” từ 5g30 đến 8g30 vào ngày 2 tháng Mười — là ngày tổ chức “National Night Out” được cử hành ở Texas.

Sinh hoạt này, miễn phí và rộng mở cho mọi học sinh và phụ huynh HISD, sẽ gồm các nhà buôn và các tổ chức trong vùng, có âm nhạc, thực phẩm, triển lãm, chỉ dẫn cách an toàn, và sự xuất hiện của nhân viên cấp cứu.

Viên Chức Đối Ngoại của Sở Cảnh Sát HISD là Vanessa Losey nói bà ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều tổ chức cộng đồng và thương mãi muốn tham dự sinh hoạt này.

“Thật tốt khi thấy có nhiều sự hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi đề cao ‘National Night Out’,” bà Losey nói. “Đó sẽ là một buổi tối học hỏi, chia sẻ, và vui thú. Hãy ra ngoài nhà và gặp gỡ các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi ở đây vì HISD, chúng tôi ở đây vì cộng đồng, và chúng tôi rất phấn khởi vì ‘National Night Out’.”