Ba trường HISD được chọn là “National Blue Ribbon Schools”

Các trường “Challenge Early College HS”, “DeBakey HS for Health Professions” và “East Early College HS” được nhìn nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ

Ba trường của Khu Học Chánh Houston được giải thưởng “2018 National Blue Ribbon Schools” vào hôm thứ Hai bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Các trường HISD này thuộc 349 trường trên toàn quốc và 24 trường trong Texas được nhìn nhận.

Hàng năm giải “National Blue Ribbon” được trao cho các trường có hiệu năng cao chứng tỏ sự chăm chỉ của học sinh và các nhà giáo dục. Các trường “Challenge Early College High School”,  “DeBakey High School for Health Professions” và “East Early College High School” là các trường của HISD được giải này năm nay. Trước đây mỗi trường đều nhận được giải National Blue Ribbon.

Sứ vụ của trường “Challenge Early College High School” là giúp các học sinh được tốt nghiệp, là người ham học cả đời, được chuẩn bị để thành công ở đại học và là công dân có hiệu quả trên toàn thế giới. Trường này cho phép học sinh ở lại một năm sau khi tốt nghiệp để lấy các tín chỉ đại học và được sự giúp đỡ học vấn riêng biệt để thành công trong các môn học đó.

“Chúng tôi rất phấn khởi và rất khiêm hạ,” Hiệu Trưởng Tonya R. Miller nói sau khi nhận được tin về giải thưởng cho trường của bà. “Thật tốt để công việc của mình được nhận biết theo cách này. Tôi phải nói, các giáo chức và học sinh thực sự chăm chỉ và họ xứng đáng với giải này.”

Trường “DeBakey High School for Health Professions” cung cấp cho những học sinh nào thích về y khoa một kinh nghiệm thay thế cho loại trung học truyền thống. Đó là trường trung học đầu tiên về ngành y trên toàn quốc và tiếp tục phát triển và cung cấp một chương trình nghiêm ngặt và toàn bộ chuẩn bị đại học. Năm qua, trường DeBakey dời về Trung Tâm Y Tế Texas.

“Giải này là cho nhân viên phi thường, học sinh ngoại hạng, và các phụ huynh tốt lành cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng.” Hiệu Trưởng Agnes Perry nói. “Chúng tôi có một truyền thống xuất sắc. Chúng tôi rất tự tin, và chúng tôi cảm thấy tuyệt diệu. Chúng tôi muốn chia sẻ điều này với các phụ huynh và cộng đồng.”

Trường “East Early College High School” quyết tâm thiết lập một nền văn hóa hướng về đại học. Sứ vụ của trường là giúp tốt nghiệp tất cả những học sinh lớp chín có đến 60 giờ tín chỉ trong bốn năm. Thành phần học sinh trường East Early nhắm đến trước đây là những học sinh không được phục vụ xứng đáng trong miền Đông của HISD. Triết lý của trường là nghiêm nhặt, thích đáng và tương giao.

“Tôi cảm thấy rất hãnh diện để là hiệu trưởng với một nhóm giáo chức và học sinh mạnh mẽ,” Hiệu Trưởng Stephanie Square nói. “Lời khuyên của tôi cho các hiệu trưởng khác là hãy bao gồm khi hoạch địch và đặt ra các mục tiêu. Bao gồm các giáo chức, học sinh và phụ huynh. Họ sẽ giúp đạt mục tiêu khi họ cảm thấy là một thành phần của sự sáng tạo.”

Ba trường HISD sẽ được vinh danh bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong buổi lễ trao giải vào ngày thứ Tư, 7 tháng Mười Một và thứ Năm, 8 tháng Mười Một, 2018 ở Washington, D.C.

Muốn biết thêm về trường Challenge Early College High School hãy vào: http://www.houstonisd.org/Page/79449

Muốn biết thêm về trường DeBakey High School for Health Professions, hãy vào: http://www.houstonisd.org/Page/36

Muốn biết thêm về trường East Early College High School hãy vào to: http://www.houstonisd.org/Page/42563