Tháng Mười là Tháng Hiệu Trưởng Toàn Quốc

Các hiệu trưởng là nền tảng thành công cho một trường và các học sinh. Là các người lãnh đạo trường, họ chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu năng của các giáo chức và sự giảng dạy có phẩm chất cao trong mọi lớp. Họ còn phải giải quyết các vấn đề kỷ luật, quản lý ngân sách của trường, dẫn đạo đường hướng của trường, và duy trì sự liên lạc với các phụ huynh và cộng đồng. Đó không phải là một công việc dễ dàng, nhưng phần thưởng thật không thể tưởng và quan trọng.

Đó là lý do ban quản trị của các Hội Hiệu Trưởng Tiểu Học Toàn Quốc và Công Đoàn Ban Quản Trị Học Đường Hoa Kỳ đã chọn tháng Mười là “National Principals Month” để vinh danh các hiệu trưởng trên toàn quốc.

Thống Đốc Texas Greg Abbott cũng đã ban bố một tuyên cáo rằng tháng Mười 2018 là Tháng Các Hiệu Trưởng trong Texas. Nhìn nhận sự quan trọng của vai trò lãnh đạo học đường trong thành tích học sinh, châm ngôn của Hội Hiệu Trưởng Trung Học Texas là, “Above All, Students First” (Trên Hết, Học Sinh Hàng Đầu).

HISD khích lệ các học sinh, phụ huynh, nhân viên, và phần tử cộng đồng hãy vinh danh và cảm ơn các hiệu trưởng của khu học chánh trong tháng Mười bằng cách lấy xuống một trong các e-cards dưới đây và đăng trên mạng truyền thông xã hội.

Nhấn vào đây để lấy e-cards.