Sở Chuyên Chở bắt đầu phân phối thẻ xe buýt

Sở Chuyên Chở HISD bắt đầu phân phối thẻ cá nhân trong tuần này cho các học sinh HISD đi xe buýt trong chương trình “Student Badge” của học khu.

Việc phân phối thẻ bắt đầu vào thứ Năm, 18 tháng Mười và thứ Sáu, 19 tháng Mười cho nhóm 22 trường thí điểm và việc phân phối rộng rãi trên toàn học khu được dự định vào ngày thứ Hai, 22 tháng Mười.

22 trường thí điểm gồm: các trường tiểu học Elmore, Herod, Lockhart, Parker, và River Oaks; các trường trung học I cấp Woodson PK-5; Fondren, Pershing và West Briar; các trường trung học II cấp Carnegie Vanguard, Chavez, Lamar, Waltrip, Westbury, và Westside; DeBakey High School for Health Professions, Mandarin Immersion Magnet School; Houston Academy for International Studies, Gregory-Lincoln Educational Center, Baylor College of Medicine Academy at Ryan; Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men; và High School for Law and Justice.

Việc phân phối thẻ theo giai đoạn cho phép Sở Chuyên Chở tinh lọc chương trình này và giải quyết các vấn đề chưa được biết trước khi thực hiện trên toàn học khu cho mọi trường. Các phụ huynh sẽ được thông báo khi trường của con em được đưa vào chương trình này.

Sau khi hoàn tất phân phối, các thẻ thay thế có thể đặt mua qua trong mạng của Sở Chuyên Chở: www.houstonisd.org/transportation.

Chương trình “Student Badge” được đề ra để giúp khu học chánh theo dõi việc đi xe buýt và sử dụng xe buýt cũng như các tuyến đường, trong khi còn cho phép phụ huynh theo dõi con em mình khi lên và xuống xe buýt – gia tăng hiệu năng và an toàn khắp hệ thống.

Khi lên và xuống xe, học sinh phải quẹt thẻ để đăng ký vào mỗi buổi sáng và buổi trưa. Những phụ huynh nào ghi tên cho dịch vụ này có thể nhận được thông báo qua thư nhắn hay email để biết đường đi của con em.

Muốn biết thêm về chương trình Student Badge hoặc để biết cách ghi tên nhận thông báo tức thời, hãy liên lạc Customer Care ở số 713-556-9400 hay vào trang www.houstonisd.org/transportation.