Tìm hiểu về các môn AP trong Đêm Phụ Huynh AP ngày 29 tháng Mười Một

Sinh hoạt “Innovation and Postsecondary Programming” của HISD sẽ tổ chức “Advanced Placement Parent Night” (Đêm Sinh Hoạt AP cho Phụ Huynh) — một sinh hoạt thông tin để các phụ huynh có thể biết thêm về các môn AP trong HISD.

Sinh hoạt này sẽ được tổ chức từ 6 đến 7g30 tối thứ Năm, 29 tháng Mười Một tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W 18th St. Houston 77092).

Tất cả các trường trung học I và II cấp của HISD đều cung cấp các môn trình độ cao để chuẩn bị học sinh được thành công ở đại học. Trong niên khoá 2017-2018, 10,242 học sinh HISD nhận được tín chỉ đại học bởi đậu được các bài thi AP, họ nói rằng đã tiết kiệm cho gia đình $11,782,500 tiền học phí đại học. Cả hai môn AP và “pre-AP” dùng sự giảng dậy nghiêm ngặt như đòn bẩy để giúp học sinh trở nên người tự lập về học hành.

Các chuyên gia AP, giáo chức AP, và cựu học sinh AP sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi, gồm:

  • Môn AP là gì?
  • Ích lợi khi lấy các môn AP?
  • Học sinh phải lấy các môn AP nào?
  • Học sinh có thể chuẩn bị để lấy môn AP khó khăn như thế nào?

Sinh hoạt này thì miễn phí và rộng mở cho mọi phụ huynh và học sinh từ lớp 6 – 11. Vui lòng lưu ý là không có dịch vụ giữ trẻ em.

Muốn biết thêm về  “Advanced Placement”, hãy vào trang http://HoustonISD.org/AP.

Nếu có những thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc Jennifer Ertel tại 713-556-7240 / JERTEL@houstonisd.org.