Đặt mua thiệp ngày lễ của HISD với tranh học sinh cho đến 17 th. Mười Hai

<!–<!–
20181105_Holiday greeting card winners – Images by Houston Independent School District

Quý vị vẫn chưa viết thiệp ngày lễ?

Khu Học Chánh Houston đang cung cấp các thiệp ngày lễ gồm các tranh thắng giải và vào chung kết cuộc thi vẽ thiệp năm nay, với đặc điểm là những trình bày nghệ thuật nhiều sáng tạo về quang cảnh mùa đông, truyền thống ngày lễ, và những tranh hoàng theo mùa.

Các học sinh thắng giải được chọn theo cấp lớp – học sinh lớp năm Valery Vazquez của trường  Crespo Elementary School, học sinh lớp bảy Jocelyn Ajacum của trường Meyerland Performing and Visual Arts Middle School, và học sinh lớp mười Allenique Matthews củia trường Westbury High School – thuộc 31 học sinh chung kết từ các trường tiểu và trung học các cấp. Các học sinh thắng giải đã được công bố trong một buổi lễ tháng này ở Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White. Tất cả các tranh chung kết đều có thể đặt mua qua sở Printing Services của khu học chánh.

Hàng năm, khu học chánh gửi đi hàng trăm tấm thiệp cho các hiệu trưởng, ủy viên, nhà lập pháp, nhà lãnh đạo trong vùng, các nhóm phụ huynh và hợp tác viên cộng đồng. Kể từ 2003, các thiệp này có đặc điểm là tranh vẽ của học sinh HISD. Cuộc thi này, được tổ chức bởi sở Strategic Partnerships, đã nhận được 94 tranh tham dự năm nay.

Để mua thiệp của HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/HolidayCards. Hạn chót mua thiệp là 17 tháng Mười Hai.