Hội chọn trường cuối cùng vào thứ Bảy khi hạn chót nộp đơn magnet gần kề

Phụ huynh có sự lựa chọn rộng rãi về nơi họ muốn con em mình đến học trong các trường HISD, nhưng thời giờ đã gần hết để được cứu xét trong vòng thứ nhất.

Những phụ huynh nào vẫn không rõ về trường nào con em họ phải theo học trong niên khoá tới thì được mời đến tham dự Hội Chọn Trường cuối cùng từ 9g sáng đến trưa vào thứ Bảy này, 1 tháng Mười Hai, tại trường Milby High School (1601 Broadway St., 77012). Các đại diện trường magnet trong HISD sẽ có mặt, và tham dự viên có thể được giúp đỡ để nộp đơn.

Hạn chót nộp đơn là 7 tháng Mười Hai để bảo đảm được cứu xét trong vòng thứ nhất. Bất cứ đơn nào nhận được sau hạn chót 7 tháng Mười Hai thì sẽ được cứu xét cho những trường nào còn chỗ trống mà thôi.

Phụ huynh cũng có hai cơ hội để đi thăm các trường magnet họ muốn chọn trước hạn chót 7 tháng Mười Hai. Các chuyến thăm trường magnet vào thứ Năm sẽ được tổ chức vào thứ Năm này, 29 tháng Mười Một và thứ Năm tới, 6 tháng Mười Hai. Các chuyến thăm này là để giúp phụ huynh tìm hiểu thêm về các chương trình Magnet trước khi quyết định. Tất cả các trường sẽ cung cấp chuyến thăm trường vào lúc 9g sáng và 1g trưa.

Đơn xin vào magnet HISD niên khoá 2019-2020 có thể lấy  trên mạng, và đơn trên giấy có thể lấy tại các trường magnet. Các đơn trên mạng thì có nhiều lựa chọn để theo dõi và để biết những tin tức mới nhất.

Đơn trên giấy có thể trao tận tay hoặc gửi qua bưu điện đến “Office of School Choice” số 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092. Một lựa chọn khác là “scan” (chụp) đơn trên giấy và email về magnet@houstonisd.org, cùng với các giấy tờ cần thiết khác.

Phụ huynh sẽ biết về tình trạng đơn xin vào ngày 22 tháng Ba, 2019, khi các kết quả có thể xem trên mạng và còn được gửi qua bưu điện. Nếu con em được cấp cho một chỗ trong một chương trình, phụ huynh có hai tuần lễ để cung cấp chứng minh nơi cư ngụ và ký tến đồng ý nhập học. Nếu học sinh được xếp vào danh sách chờ đợi, phụ huynh có thể theo dõi những thay đổi trong đơn trong suốt mùa hè, vào lúc đó họ có thể nộp thêm đơn khác vào những chương trình còn chỗ trống.

Muốn biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn magnet, các chuyến thăm trường HISD, và buổi hội sau cùng, hãy vào trang HoustonISD.org/SchoolChoice hoặc gọi cho “Office of School Choice” ở số 713-556-6947.