Mừng Tuần Giáo Dục Điện Toán với “12 Days of Code”

Thiết kế một trò chơi trong iPhone. Theo dõi cử động của Santa. Chữ nhảy múa. Đó chỉ là một vài cách để học sinh tham dự “Computer Science Education Week  (tuần lễ giáo dục điện toán) vào ngày 3-9 tháng Mười Hai.

Nhóm Giảng Dạy Kỹ Thuật HISD đã chia sẻ “12 Days of Code” (12 ngày mã số), bao gồm activity board (bảng sinh hoạt) cho phép học sinh tham dự trong cảm nghiệm viết mã số hàng ngày.

Các hoạt động trong ba lịch này cho tiểu học, trung học I cấp, và trung học II cấp bao gồm các bài học tỉ như thiết kế trang mạng với HTML, tạo một con thú ảo, vẽ tranh tương tác, và ngay cả dạy cỗ máy rôbô làm bánh.

“12 Days of Code” của HISD trùng hợp với “Computer Science Education Week”, từ 3 đến 9 tháng Mười Hai. Trong tuần lễ này, học sinh và cộng đồng HISD được khuyến khích tham gia phong trào toàn thế giới và dành một giờ để viết mã số như một dẫn nhập vào khoa điện toán. Qua “Hour of Code,”  học sinh được thách đố hãy suy xét và giải quyết các khó khăn khi các em học hỏi về căn bản lập trình điện toán.

“Khoa điện toán giúp thành lập các khả năng vượt trên cả việc lập trình,” Annie Wolfe nói, bà là viên chức của sở Học Trình và Phát Triển. “Nó hỗ trợ việc phát triển một học sinh ham học, có khả năng và giỏi.”

Sau khi hoàn tất một giờ viết mã số trong sinh hoạt “12 Days of Code”, các tham dự viên có thể được một chứng chỉ hoàn thành. Hãy gửi hình sinh hoạt viết mã số của trường về news@houstonisd.org, hoặc phóng lên sinh hoạt viết mã số và hình tự chụp với chứng chỉ của bạn về truyền thông xã hội với #HISDecoded.