Đại hội thường niên “Dream” lần thứ tư được dự trù vào 15 tháng Mười Hai

Sinh hoạt để giúp học sinh nộp đơn vào đại học, xin trợ cấp tài chánh,

Sở “College Readiness and Multilingual Programs” sẽ tổ chức “Dream Summit” thường niên lần thứ tư để giúp học sinh làm đơn xin vào đại học và xin trợ cấp tài chánh vào thứ Bảy, 15 tháng Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092.

Các học sinh trung học II cấp và gia đình được khích lệ tham dự sinh hoạt miễn phí này. Các học sinh phải liên lạc với các điều hợp viên đại học, các cố vấn về vấn đề chuyên chở. Năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội để chiếm được một học bổng trị giá $500 để vào đại học.

Tổ chức này nhắm đến các học sinh “DREAMers” của HISD, các học sinh đang hưởng DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), học sinh có chiếu khán, học sinh thường trú, học sinh tị nạn, cùng với gia đình của họ. Học sinh có thể nói chuyện với các đại diện của học khu về các điều kiện xin trợ cấp tài chánh và được giúp đỡ làm đơn xin vào đại học.

“HISD vẫn quyết tâm giáo dục mọi học sinh bất kể tình trạng di trú của họ,” TGĐ Lâm Thời HISD là Ts. Grenita Lathan nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các nguồn năng và sự hỗ trợ để gíup học sinh được thành công trong HISD và hơn nữa. Đại hội này sẽ rất hữu ích cho các em khi tìm cách tiếp tục việc học sau khi tốt nghiệp trung học.”

Các đại diện thu nhận từ nhiều đại học hai và bốn năm trong Texas sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi và tổ chức những khóa thông tin về “Texas Application for State Financial Aid” (TASFA – giúp đỡ tài chánh của tiểu bang Texas).

Đại hội này còn bao gồm các khóa thông tin về đại học, các nguồn năng đại học, và phòng giúp nộp đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Các học sinh có thể hoàn tất các bản khai có tuyên thệ miễn phí khi họ là cư dân ở Texas trong ba năm, là một điều kiện thu nhận cho mọi học sinh. Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng “HISD DREAMers” ở đây.