Sở Chuyên Chở duyệt lại các tuyến đường buổi chiều

Sở Chuyên Chở đang duyệt lại toàn bộ các tuyến đường xe buýt buổi chiều để bảo đảm mọi trạm ngừng được xếp đặt thích hợp và mọi tuyến đường có thể thật an toàn vào những giờ ấn định.

Sự phân tích này xảy ra vào lúc gần kết thúc việc duyệt xét tương tự các tuyến đường xe buýt buổi sáng, mà nó đang được đúc kết. Nhân viên của sở được mong đợi sẽ hoàn tất sự duyệt xét này và có những thay đổi cần thiết vào tháng Hai 2019.

“Tôi muốn các phụ huynh biết là chúng tôi lắng nghe họ,” Tổng Quản Lý Nội Bộ John Wilcots IV nói, khi ông nhận xét rằng họ đầu tiên chú trọng đến các tuyến đường buổi sáng để bảo đảm học sinh đến trường đúng giờ. “Họ muốn chúng tôi duyệt lại và cập nhật các tuyến đường buổi chiều, và đó là điều chúng tôi sẽ thi hành.”

Nằm trong sự duyệt xét này, những thời điểm xe ngừng sẽ được cập nhật để phản ánh chính xác thời giờ cần thiết cho mỗi tuyến đường. Điều này sẽ giúp sở cung cấp cho phụ huynh thời giờ đón và đưa con em mình một cách chính xác.

Ông Wilcots nói ông đã thấy một số tuyến đường không thể thi hành các thời điểm ngừng xe. Ông vạch ra các tuyến đường mà thời điểm đón học sinh từ trường là 2g50 chiều và sau đó lại có trạm ngừng xe đầu tiên vào lúc 2g55 chiều.

Ông nói mục tiêu là đảm bảo mọi thời điểm ngừng xe thì thực tế và lưu ý đến dòng xe cộ và quãng đường đi. Nhưng ông Wilcots nhận xét, ngay cả với sự duyệt xét và những thay đổi thích hợp, những sự chậm trễ bất ngờ – vì xe đông, sửa đường, hay tai nạn – vẫn có thể xảy ra.

“Học sinh là khách hàng của chúng tôi. Các em là nguồn năng quan trọng nhất,” ông nói. “Chúng tôi làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho các em.”

Thêm vào đó, sở này đang tái thiết lập bốn tuyến đường trong vùng Lakeside Estates ở phía tây của Houston. Các trạm ngừng xe mới, sẽ có hiệu lực vào 15 tháng Giêng, sẽ giảm bớt khoảng cách mà học sinh phải đi bộ để đến trạm, giảm bớt số học sinh tại mỗi trạm, và vơi bớt dòng xe cộ trong vùng này.

Ông Wilcots nói ông còn nhấn mạnh đến việc tuyển mộ các tài xế xe buýt và có mục tiêu là thuê 15 tài xế mới vào tháng Ba 2019. Với 801 tài xế và 878 tuyến đường, sở này tiếp tục đối diện với sự khủng hoảng thiếu hụt tài xế bất kể các nỗ lực tuyển mộ gia tăng, kể cả những tổ chức ngày tìm việc.