Vì lý do thời tiết, HISD hủy bỏ mọi sinh hoạt

Vì lý do thời tiết khắc nghiệt và có thể nguy hiểm trên đường đi, Khu Học Chánh Houston sẽ hủy bỏ mọi sinh hoạt sau khi tan học.