Ủy Ban Giáo Dục HISD chọn tân chủ tịch, các ủy viên cho 2019

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã chọn các tân ủy viên cho năm 2019, chọn Ủy Viên Học Khu VIII là Diana Dávila làm chủ tịch ủy ban.

Bà Dávila đã phục vụ với tư cách ủy viên HISD từ 2003 đến 2010 và lại được chọn một lần nữa vào năm 2015. Bà là một cựu giáo chức và cư dân lâu đời ở vùng Cực Đông. Bà theo học các trường tiểu học Park Place và Lewis và trung học Deady trước khi tốt nghiệp từ trường Milby High School.

Cựu chủ tịch Rhonda Skillern-Jones đã trao lại cây búa cho bà Davia, dấu hiệu của sự thay đổi chức vụ.

Các ủy viên vẫn tại chức cho năm 2019 là: Đệ I Phó Chủ Tịch Holly Vilaseca, Đệ II Phó Chủ Tịch Elizabeth Santos, Tổng Thư Ký Dr. Sergio Lira và Phó TTK Sue Deigaard.

Ủy ban còn phê chuẩn tờ đơn sơ khởi nộp cho Nha Giáo Dục Texas (TEA) xin trợ giúp thiên tai vì hậu quả của bão Harvey. Hơn 200 trường bị thiệt hại vì cơn bão này.

Nếu được chấp nhận, sự trợ giúp này sẽ dưới hình thức một số tiền được bớt $15 triệu trong số tiền phải trả lại để bồi hoàn những phí tổn sửa chữa vì thiên tai của HISD. Sự giảm bớt này được cho phép theo Luật Giáo Dục Texas.

Trong sinh hoạt khác, các ủy viên đã bỏ phiếu 8-0 để thuê một người thừa hành trợ giúp ủy ban.