Đơn xin EMERGE hạn chót là 14 tháng Hai

Những học sinh lớp mười muốn tìm hiểu các đại học trong và ngoài tiểu bang, và muốn làm việc với các người dìu dắt để tạo thành một hồ sơ đại học tốt, thì phải nộp đơn để trở nên một thành viên của EMERGE.

Chương trình đang rộng mở và hạn chót nộp đơn là thứ Năm, 14 tháng Hai, 20119.

Có thể lấy đơn trên mạng HoustonISD.org/EMERGE.

EMERGE thêm sức và chuẩn bị các học sinh giỏi từ các trường không được phục vụ xứng đáng để theo học các đại học hai và bốn năm nổi tiếng trên toàn quốc. Các đại học này cung cấp trợ giúp tài chánh đáng kể cho học sinh.

Các khóa tuyển mộ sẽ được tổ chức tại các trường trung học II cấp của HISD từ 21 tháng Giêng – 8 tháng Hai, 2019.

Các ứng viên đáng kể thường thuộc diện kinh tế bất lợi và là người đầu tiên trong gia đình sẽ tốt nghiệp đại học bốn năm. Học sinh phải có hồ sơ học vấn tốt bao gồm các điểm hạng cao trong các môn khó.

EMERGE đang tìm kiếm những học sinh nào có nghị lực, kiên trì, hay tò mò, khiêm tốn, và biết ơn.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về đơn xin, vui lòng liên lạc người tuyển mộ học sinh là  Selena Martinez ở email Selena.Martinez@houstonisd.org.