Chương trình lễ tốt nghiệp, thông tin về địa điểm của Lớp 2019 

Hàng trăm học sinh lớp 12 của HISD sẽ bước ngang sân khấu vào mùa xuân này trong các nghi lễ tốt nghiệp được dự trù từ 29 tháng Năm đến 9 tháng Sáu.

Hầu hết các buổi lễ sẽ xảy ra tại vài địa điểm trong thành phố (chính yếu là Barnett Fieldhouse, Butler Fieldhouse, Delmar Fieldhouse, NRG Arena, NRG Stadium, đại học Texas Southern University).

Một vài buổi lễ sẽ xảy ra sớm (HSPVA và E-STEM vào ngày 29 và 30 tháng Năm, theo thứ tự tương ứng) hoặc trễ hơn (Liberty HS vào 9 tháng Sáu), do đó nhớ kiểm tại thời gian và địa điểm trong trang HoustonISD.org/GraduationCalendar.

Đậu Xe

Với các buổi lễ được tổ chức tại NRG ArenaNRG Stadium, đậu xe trong bãi đậu sẽ là $12 một xe. Trả bằng tiền mặt là cách được ưa thích. Để biết bản độ các bãi đậu xe chung quanh NRG, hãy nhấn vào đây.

Đậu xe cho các buổi lễ ở đại học Texas Southern University sẽ là 5$ một xe, và trả tiền mặt là điều được ưa thích.

Các quy tắc về địa điểm 

Một số điều lưu tâm về mọi địa điểm gồm:

  • Không được phép đem hoa, bong bóng, biểu ngữ, dấu hiệu, đồ vật làm ồn ào, thực phẩm vào địa điểm. Nếu vì lý do y tế nên cần nước, phải thông báo cho các viên chứ HISD.
  • Chỉ có học sinh mới được vào địa điểm với mũ và áo tốt nghiệp.
  • Học sinh không được dùng điện thoại cầm tay hay các vật điển tử khác trong địa điểm.
  • Cửa sẽ mở sớm một giờ.