Thành Phố Houston có chương trình trả lương cho học sinh làm việc mùa hè

Học sinh HISD có thể có được kinh nghiệm làm việc qua chương trình “Hire Houston Youth” (HHY) của Thành Phố Houston, mà lại được trả lương trong các công việc mùa hè trong thành phố này.

Chương trình “HHY initiative”, khởi sự từ năm 2016, cung cấp cho học sinh từ 16 đến 24 tuổi tiền lương tối thiểu $8 một giờ trong tám tuần để làm việc tại Thành Phố Houston, và trong các công ty tư, vô vị lợi của Houston.

Hè năm nay, sẽ có hơn 10,000 công việc với các công ty, tỉ như McDonald’s, United Airlines, YMCA, và nhiều nữa. Hầu hết các cơ hội làm việc mùa hè bắt đầu từ 11 tháng Sáu, 2019 và chấm dứt ngày 1 tháng Tám, 2019.

Bắt đầu từ thứ Hai, 11 tháng Hai, đơn sẽ được nhận trên mạng tại trang hirehoustonyouth.org. Vào mùa xuân, nhiều sinh hoạt thuê mướn sẽ được tổ chức trong khắp thành phố. Được rộng mở cho mọi thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên trong Houston, các sinh hoạt này sẽ đưa học sinh đến các chủ nhân mà họ có thể thuê ngay tại chỗ.

Ngoài ra, HHY đang tuyển các công ty địa phương và tổ chức vô vị lợi muốn thuê học sinh làm việc, và tập nghề vào hè này. Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang hirehoustonyouth.org/employers.