HISD khai mở sự hợp tác giáo dục với UHD, HCC và Port of Houston

<!–<!–
20190131_MaritimePartnershipSigning – Images by Houston Independent School District
Vào hôm thứ Năm, Khu Học Chánh Houston, “University of Houston-Downtown”, “Houston Community College”, và “Port of Houston Authority” cùng hợp lực để công bố một sự hợp tác giáo dục mới nhằm chuẩn bị học sinh vào ngành hàng hải.

Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan, Chủ Tịch UHD là Juan Sanchez Munoz, Chủ Tịch Port of Houston là Janiece Longoria và Phó Chưởng Ấn về Tài Chánh và Quản Trị của HCC là Janet Wormack đã ký tên vào một Dự Định Thư để vạch ra một con đường sự nghiệp liền mạch cho học sinh mà nó khởi đầu ngay từ trung học, nối dài đến các viện đại học, và sau cùng dẫn đến các công việc hàng hải ở Port of Houston (Cảng Houston).

“HISD hãnh diện hợp tác với UHD, HCC và Port of Houston Authority để cung cấp cho học sinh những cơ hội lớn cũng như những con đường dẫn đến sự thành công trong ngành hàng hải,” bà Lathan nói. “Những điều vĩ đại đang xảy ra ở Houston, và những điều vĩ đại đang xảy ra cho học sinh của HISD.”

Học sinh HISD có thể kiếm tín chỉ đại học trong môn hàng hải luận lý học và quản lý tiếp tế toàn cầu. Sau đó học sinh có thể áp dụng các tín chỉ này để lấy bằng cán sự về luận lý học và quản lý tiếp tế toàn cầu ở HCC và chuyển vào chương trình cử nhân về ứng dụng nghệ thuật và khoa học (Applied Arts & Science in Applied Administration) của UHD. Hiện nay, HISD đã thực hiện các chương trình hàng hài  tại các trường trung học Austin và Yates, với hơn 700 học sinh ghi danh.

Là một trong hải cảng lớn nhất thế giới, kỹ nghệ hàng hải ở Houston đóng một vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế. Khi kỹ nghệ này tiếp tục phát triển thì nhu cầu lực lượng lao động hàng hải được huấn luyện kỹ càng ngày càng gia tăng.

“Chúng tôi mong được hoạt động chặt chẽ với HISD để nhận biết những học sinh nào có tham vọng làm việc trong kỹ nghệ hàng hải, nó là một lĩnh vực đa dạng cho công việc chuyên nghiệp,” Chủ Tịch UHD là ông Munoz nói. “Đây là một khu vực quan trọng cho Houston và tiểu bang Texas. Qua sự hợp tác này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho phần kinh tế đó được vững mạnh.”