HISD phát động khẩu hiệu mới trên toàn thành phố

Nếu quý vị vừa mới đến các rạp hát gần đây hoặc lái xe quanh thành phố, có lẽ quý vị sẽ nhận thấy chiến dịch tiếp thị mới nhất của khu học chánh với đặc điểm là khẩu hiệu mới của HISD: “HISD Empowers”.

Khẩu hiệu này nhấn mạnh đến vai trò của HISD trong việc cấu tạo các học sinh mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Học khu đã phát động một chuỗi quảng cáo trong nỗ lực đề cao ảnh hưởng tích cực của học khu qua các khởi xướng và dịch vụ giáo dục.

Các bảng quảng cáo ở các địa điểm: I-10 và đường Mary, US Hwy. 225 và đường Main, I-45 South vá đường Edgebrook, Loop 610 và đường Kirby Drive.

Khu học chánh cũng sẽ trưng bày các bảng quảng cáo đề cao sáu học sinh tốt nghiệp EMERGE, chúng được xếp gần các trường trung học mà họ tốt nghiệp để hứng khởi các học sinh hiện thời. Các bảng này được đặt tại Loop 610 và đường 18, Loop 610 và đường 11, Loop 610 và đường Linkmeadow, U.S. Hwy. 59 và đường Laura Koppe, U.S. Hwy. 59 vá đường Hillcroft, và I-45 và đường Joplin.

Học khu vừa mới công bố một cuốn video với chủ đề “HISD Empowers”. Đoạn video này sẽ được chiếu trong rạp hát ở bốn địa điểm: