Học sinh, giáo chức chuẩn bị kỳ thi AP sắp đến

Các học sinh và giáo chức môn “Advanced Placement” của HISD được mời tham dự “AP: The Countdown” để giúp chuân bị kỳ thi “Advanced Placement”.

“AP: The Countdown”sẽ khởi sự ở trường “Energy Institute High School” từ 8g30 đến trưa thứ Bảy, 30 tháng Ba. Trong buổi sáng này, học sinh và giáo chức sẽ tham dự ba khóa ôn bài khác nhau nhằm giúp học sinh tự tin và được chuẩn bị cho mùa thi AP.

Sinh hoạt này miễn phí, rộng mở cho mọi học sinh và giáo chức môn AP, và sẽ cung cấp bữa ăn sáng. Học sinh phải mang theo tập ghi chép, bút chì, và máy điện toán. Ngoài ra, sẽ có chuyên chở tại một số trường.

Các môn “Advanced Placement” giúp học sinh vào đại học và chọn ngành. Học sinh có thể kiếm được tín chỉ đại học và tiết kiệm hàng ngàn đô la tiền học phí khi họ kiếm được ba bài thi AP hay nhiều hơn.

Trong niên khoá 2017-2018 , 10,242 học sinh HISD đã nhận được tín chỉ đại học nhờ có điểm cao trong các bài thi AP, tiết kiệm cho các gia đình tiền đại học là $11,782,500. Các môn AP là đòn bẩy để giúp học sinh trở nên người học tự lập.

Học sinh phải ghi danh ở đây  trước ngày 27 tháng Ba. Các giáo chức có thể ghi tên qua OneSource với mã số “Course Code” #927001. Nếu quý vị có thắc mắc và cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc Suzanne Acord tại suzanne.acord@houstonisd.org / (713) 556-7240.