Các trường HISD vẫn hoạt động; học khu ra lệnh kiểm phẩm chất không khí ở các trường phía đông

Với các trường HISD vẫn hoạt động hôm nay, học khu nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý khẩn cấp Quận Harris đã thấy rằng không có chất benzene bên ngoài vùng có cư dân được thiết lập, đó là khu Deer Park.

Vì sự thận trọng, hôm nay HISD sẽ thi hành các thử nghiệm không khí bên trong và bên ngoài các trường vùng phía đông của học khu mà gần nhất với khu vực có cư dân. Ngoài ra, học khu sẽ có thêm các y tá để kiểm soát nhân viên và học sinh và trả lời những câu hỏi liên quan đến sức khỏe.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm những thông tin mới ở đây và trong truyền thông xã hội (Twitter.com/HoustonISD và Facebook.com/HoustonISD) khi có gì mới.