Dịch Vụ Chuyên Chở sẽ chấm dứt thay đổi tuyến đường vào 29 tháng Ba

Dịch Vụ Chuyên Chở sẽ chấm dứt thay đổi tuyến đường và cập nhật các tuyến đường hiện có vào cuối tháng này khi sở đổi tiêu điểm vào việc hoạch định cho niên khoá 2019-2020.

Những học sinh làm đơn xin chuyên chở được nộp sau ngày chấm dứt này sẽ được ấn định vào các tuyến đường và trạm ngừng hiện có.

“Chúng tôi bắt đầu niên khoá này với một vài thách đố. Kể từ thời gian đó, chúng tôi tích cực làm việc để giải quyết những lưu tâm của phụ huynh và có những thay đổi cần thiết,” Tổng Quản Lý Dịch Vụ Chuyên Chở là John Wilcots IV nói.

“Bởi khởi sự hoạch định cho năm tới vào ngày 1 tháng Tư, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu niên khoá mới với sự khởi đầu trôi chảy và hiệu quả hơn.”

Khi sở bắt đầu hoạch định cho niên khoá tới, sở sẽ tiếp tục chú trọng đến việc giảm bớt số tuyến đường, trong khi giữ cho các trạm ngừng trong khoảng cách an toàn để học sinh đi bộ. Ông Wilcots nói nhóm của ông cũng sẽ chú trọng đến việc bảo đảm học sinh không phải chờ xe buýt lâu và các xe buýt sẽ đến trường đúng giờ.

Niên khoá năm nay, Dịch Vụ Chuyên Chở sẽ duyệt lại cặn kẽ các tuyến đường – sử dụng ý kiến phản hồi từ học khu và trường, cũng như dữ kiện lấy được từ hệ thống thẻ học sinh – để gia tăng sự hữu hiệu. Sở này còn gia tăng việc tuyển mộ và thẩm định kỹ thuật để bảo đảm sự hoạt động ở mức tối đa.

“Các trường rất rõ ràng khi nói với chúng tôi những gì họ cần – sự an toàn, xe buýt bền bỉ và hữu hiệu cho học sinh,” ông Wilcots nói. “Tôi muốn những ai lưu tâm biết rằng chúng tôi có lắng nghe họ. Chúng tôi thi hành bất cứ gì có thể đáp ứng nhu cầu đó – không chỉ cho thời gian còn lại của niên khoá, nhưng còn cho năm tới.”

Các phụ huynh có thắc mắc hoặc lưu tâm, phải liên lạc với trung tâm “Business Operations Customer Care Call Center” ở số 713-556-9400. Trung tâm này hoạt động 24/7 và có các đại diện để trả lời bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.