Trường “Energy Institute HS” được chọn là “National Magnet School of Excellence”

Trường “Energy Institute High School” được chọn là “National Magnet School of Excellence” (trường magnet xuất sắc toàn quốc) bởi tổ chức “Magnet Schools of America”, một hiệp hội toàn quốc của các trường magnet và dựa trên chủ đề.

Trường “Energy Institute High School” là trường đầu tiên trong HISD được dành để chuẩn bị học sinh vào các ngành nghề trong lĩnh vực năng lượng. Sứ vụ của trường là chuyển giao nền giáo dục sắc bén và để học sinh biết đến các ngành nghề trong lĩnh vực năng lượng. Hướng đi của trường Energy Institute là nhắm đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ, và toán trong khi phá vỡ những trở ngại của lớp truyền thống.

Thay mặt cho trường, Hiệu Trưởng Lori Lambropoulos sẽ nhận giải “National Magnet School of Excellence Merit Award” trong một nghi lễ được tổ chức trong Hội Nghị Toàn Quốc lần 37 của “Magnet Schools of America” ở Baltimore, Maryland ngày 10-13 tháng Tư.

Với định danh là trường xuất sắc, trường Energy Institute bây giờ có thể thắng được $5,000 và giải “Dr. Ronald P. Simpson Distinguished Merit Award”, được coi là giải thưởng cao quý nhất cho các trường magnet trên toàn quốc.

Để được giải thưởng toàn quốc này, các phần tử của “Magnet Schools of America” phải nộp một đơn có nhiều chi tiết và được chấm điểm bởi một ban các nhà giáo dục. Các trường được thẩm định và chấm điểm dựa trên khả năng gia tăng thành tích học sinh, cổ vũ sự đa dạng về sắc tộc và kinh tế xã hội, cung cấp học trình và sự giảng dạy, và thiết lập những hợp tác mạnh mẽ với gia đình và cộng đồng để thăng tiến chủ đề magnet của trường.

Muốn biết thêm về chương trình giải thưởng toàn quốc này, vui lòng vào trang www.magnet.edu