HISD tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt vào 27 tháng Tư

Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Mùa Xuân vào thứ Bảy, 27 tháng Tư tại năm địa điểm trên toàn học khu.

Phụ huynh và giám hộ được mời tham dự để gặp gỡ với các chuyên gia giáo dục đặc biệt, tham dự các khóa hội thảo, đặt câu hỏi, và chia sẻ ý kiến về giáo dục đặc biệt trong khu học chánh. Sinh hoạt này sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến 2g trưa, việc ghi danh bắt đầu lúc 8g30 sáng.

Tại mỗi địa điểm, sẽ có giải trí từ các trường trong vùng, triển lãm nghệ thuật và trưng bày nguồn năng cho các phụ huynh.

Chủ đề của đại hội là “Fostering Strengths:  Promoting Parent and Student Advocacy” (Sức Mạnh Bồi Dưỡng: Cổ Vũ Phụ Huynh và Hỗ Trợ Học Sinh). Đại hội sẽ đề cập đến các đề tài tỉ như: Khích Lệ Sức Chịu Đựng của Trẻ Em, Nhận Biết và Tối Đa Hóa Ưu Điểm của Con Em và Xây Dựng sự Tự Quyết và Hỗ Trợ Học Sinh.

Có y tá giữ trẻ em tại địa điểm. 

Các địa điểm đại hội như sau: 

  • Billy Reagan K-8 
  • Heights High School 
  • Edison Middle School 
  • Tanglewood Middle School  
  •  Energy Institute High School 

Để ghi danh, xin nhấn vào đây.