TGĐ Lâm Thời HISD làm học sinh ngạc nhiên với học bổng $5,000

Tuần qua, sáu học sinh ưu tú lớp 12 của HISD thật ngạc nhiên khi nhận được phần thưởng “2019 HISD Superintendent and Board of Education Scholar Awards” (học bổng của ủy ban giáo dục và tổng giám đốc) tổng cộng là $30,000.  

Mỗi học sinh nhận được $5,000. Tuần này và tuần sau, có thêm bốn học sinh nữa sẽ nhận được cùng số tiền này.

Học bổng “HISD Superintendent and Board of Education Scholar Awards”, với số tiền là $2,000, được tặng hàng năm cho những học sinh tốt nghiệp nào có đức tính gương mẫu và kiên cường đương đầu với thử thách. Mỗi một học sinh lớp 12 của từng trường trung học HISD sẽ nhận được học bổng này.

Tuy nhiên, vì cảm động trước những cố gắng vượt qua các trở ngại lớn lao, TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan đã chọn 10 học sinh lớp 12 của HISD để được nhận học bổng $5,000. Bà Lathan và các ủy viên giáo dục đang tạo sự ngạc nhiên khi bất thình lình đến trường để trao học bổng $5,000. Trong hai tuần sắp tới, họ sẽ làm ngạc nhiên bốn học sinh còn lại.

Stacy Gonsoulin, học sinh lớp 12 của trường “North Houston Early College High School”, là học sinh đầu tiên bị ngạc nhiên khi nhận được học bổng này.  

Gonsoulin là người chăm sóc chính cho cả hai cha mẹ, họ bị bệnh và tàn phế trong gần một thập niên. Bất kể trách nhiệm nặng nề ở nhà, Gonsoulin vẫn lấy các lớp cao cấp trong khi làm việc vào buổi tối và cuối tuần để giúp đỡ gia đình.

“Em không mong đợi gì cả. Đó là một ngày bình thường đối với em, mẹ em vẫn đang ở trong bệnh viện,” Gonsoulin nói. “Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn vì cả hai cha mẹ em đều bất lực, và em thực sự không có tiền để lên đại học.”

Gonsoulin dự định vào đại học “University of North Texas” ở Denton để học về thiết kế nội thất.