Triển Lãm “Gifted and Talented” vào 23 tháng Tư để trưng bày các đồ án nghiên cứu của học sinh

Triển Lãm “Gifted and Talented” vào 23 tháng Tư để trưng bày các đồ án nghiên cứu của học sinh

Các học sinh giỏi và có tài từ lớp Vườn Trẻ đến 12 trên toàn học khu sẽ trình bày hơn 450 đồ án nghiên cứu trong cuộc triển lãm “Gifted and Talented Exposition” vào thứ Ba, 23 tháng Tư. 

Tổ chức này sẽ diễn ra tại vận động trường Delmar (2020 Mangum, 77092), nó là cao điểm của một năm chăm chỉ học hành của các học sinh giỏi và có tài của HISD. Tiểu bang Texas đòi hỏi các học sinh giỏi và có tài phải tham gia cuộc nghiên cứu cao độ trong suốt năm. Cuộc nghiên cứu hướng đến học sinh lên đến tột điểm trong một đồ án nghiên cứu mà tham dự viên sẽ trình bày khái niệm dài 3 phút trong cuộc triển lãm này.

Mỗi trường sẽ có các bàn trưng bày đồ án học sinh, và học sinh sẽ trình bày kết quả cho khách tham dự.

Tổ chức này thì miễn phí và rộng mở cho công chúng. Sở “Advanced Academics” khích lệ các gia đình và phần tử cộng đồng hãy đến và xem kết quả của sự chăm chỉ của học sinh này.

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Rebecca Ryan tại RRyan@HoustonISD.org.