Các trường HISD được có hạng trong các Trường Trung Học Tốt Nhất

44 trường được chọn, kể cả các trường trong danh sách Best STEM, Best Charter và Best Magnet

Báo cáo “U.S. News & World Report” đã liệt kê 44 trường của Khu Học Chánh Houston – với bốn trường đứng đầu 100 trường trên toàn quốc – trong các xếp hạng Trường Trung Học Tốt Nhất 2019 (2019 Best High Schools).

Các trường HISD được xếp hạng gần đầu của danh sách các trường trung học công lập tốt nhất là:

  • DeBakey High School for Health Professions, xếp hạng #3 trong Texas, #17 trên toàn quốc
  • Carnegie Vanguard High School, xếp hạng #4 trong Texas, #24 trên toàn quốc
  • Eastwood Academy High School, xếp hạng #9 trong Texas, #97 trên toàn quốc
  • Challenge Early College High School, xếp hạng #10 trong Texas, #102 trên toàn quốc

“Chúng tôi rất hãnh diện về các trường được xếp hạng cao trong danh sách tiểu bang và toàn quốc,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi tích cực làm việc hàng ngày để chiếm được các hạng cao hơn nữa vào năm tới.”

Việc xếp hạng của tờ “U.S. News & World Report” nhận diện các trường trung học tốt phục vụ mọi học sinh – bất kể tình trạng kinh tế xã hội. Danh sách này được xác định bởi nhìn đến các kết quả từ các bài thi tiểu bang, cũng như mức độ chuẩn bị vào đại học của học sinh tại từng trường. Tỉ lệ tốt nghiệp cũng được bao gồm như một yếu tố trong việc xếp hạng.

Mỗi trường trong danh sách năm nay từng được chọn nhiều lần trước đây.

“Một lần nữa chúng tôi lại được vinh dự bởi tờ U.S. News & World Report,” Hiệu Trưởng Agnes Perry của trường DeBakey High School for Health Profession nói. “Chúng tôi hãnh diện về các tiêu chuẩn cao của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và điều hành chương trình học vấn tuyệt hảo.”

Trường DeBakey còn được chọn xếp hạng #10 trong danh sách công lập các trường magnet, và hạng #11 trên toàn quốc các trường STEM hàng đầu.

Trường Carnegie Vanguard cũng được chọn gần đứng đầu danh sách các trường magnet tốt nhất, xếp hạng #12 trên toàn quốc.

“Chúng tôi cảm kích vì lại có tên trong danh sách này,” Hiệu Trưởng Ramon Moss nói. “Chúng tôi không thể nhận được những khen thưởng như thế nếu không có sự chăm chỉ và tận tâm của các giáo chức, nhân viên, học sinh và phụ huynh.”

Trường Eastwood Academy không chỉ xếp hạng cao trong danh sách các trường trung học công lập, nhưng còn trong danh sách các trường charter tốt nhất, xếp hạng #23 trên toàn quốc.

“”Thật cảm động, và chúng tôi muốn cảm ơn toàn thể cộng đồng vì chiếm được vinh dự này,” Hiệu Trưởng Brandi Lira của trường nói. “Tất cả chúng tôi tích cực hoạt động để bảo đảm học sinh đều ganh đua, tập trung và được chuẩn bị học vấn để có kết quả tuyệt hảo.”

Trường Challenge Early cũng được xếp hạng cao trong các danh sách trường charter và các trường magnet tốt nhất, đứng hạng #24 và #28 toàn quốc, theo thứ tự tương ứng.

“Chúng tôi có các học sinh không thường được để ý trong các môn Advanced Placement, nhưng sự chăm chỉ đó thì quan trọng để thành công ở đại học,” Hiệu Trưởng Tonya Miller nói. “Chúng tôi cảm ơn tờ ‘U.S. News & World Report’ vì lại bao gồm chúng tôi, và chúng tôi cảm ơn các phụ huynh vì cho phép chúng tôi thúc giục học sinh để đạt được khả năng trọn vẹn. Chúc mừng tất cả các trường HISD trong danh sách này.”

Muốn biết danh sách đầy đủ các trường trung học công lập tốt nhất trên toàn quốc, hãy nhấn  vào đây.