Cảnh Sát HISD mừng Tuần Lễ Cảm Kích Cảnh Sát

Tuần này, các viên chức công lực trong HISD và trên toàn quốc sẽ cử hành sự phục vụ và hy sinh của họ trong tuần lễ “Law Enforcement Appreciation Week”.

Việc cử hành thường niên này đã được thiết lập vào năm 1962 khi TT John F. Kennedy ký một tuyên cáo đặt ngày 15 tháng Năm là ngày Tưởng Nhớ Các Viên Chức Bảo An (Peace Officers Memorial Day), và tuần lễ có ngày đó là tuần “Law Enforcement Appreciation Week” (tuần cảm kích sự thực thi luật pháp).

“Hàng năm chúng ta dành thời gian này để tưởng nhớ đến giá trị của các viên chức bảo an cho xã hội chúng ta và sự hy sinh lớn lao của họ hàng ngày để bảo vệ cộng đồng,” Cảnh Sát Trưởng HISD là Paul Cordova nói. “Trong tuần lễ này chúng tôi muốn vinh danh những người còn sống cũng như đã chết mà họ đã dành cả cuộc đời để phục vụ người khác.”

Để cử hành tuần lễ này, Sở Cảnh Sát HISD sẽ tổ chức một buổi ăn sáng để cảm ơn và trao giải thưởng tại trường mới “High School for Law and Justice” vào thứ Sáu để vinh danh các viên chức, cựu cảnh sát, cảnh sát viên hồi hưu, và đội quân khuyển K9. Quý vị có thể tỏ lòng cảm kích bằng cách gửi lời cảm ơn đến một viên chức cảnh sát HISD hoặc các viên chức cảnh sát trong các cơ quan cảnh sát lân cận. Quý vị cũng có thể hỗ trợ bằng cách tự chụp hình mình trong y phục mầu xanh dương và đăng tấm hình này trên mạng truyền thông xã hội với hashtags #LawEnforcementAppreciationWeek và #HISDPolice. Nhớ gửi về @HISDPolice, và chúng tôi sẽ trao đổi tin với quý vị.