Hãy khám phá những điều không biết qua chương trình đọc sách mùa hè của Thư Viện Houston

Mùa hè là thời gian tốt nhất để học sinh rèn luyện khả năng đọc sách, và nhờ sự hợp tác với Thư Viện Houston, các em có sự vui thích khi làm việc đó.

HISD khích lệ các học sinh hãy tham dự chương trình đọc sách mùa hè của Thư Viện Houston dành cho trẻ em và thiếu niên, được gọi là “Explore the Unknown,” được khởi sự 1 tháng Sáu cho đến 1 tháng Tám.

Học sinh có thể nhận được một cuốn sách miễn phí và dây cột chỉ bởi ghi danh. Ở mỗi cấp bậc giải thưởng, học sinh có thể kiếm được một cuốn sách khác và các kim (pin) để trang hoàng dây buộc này và để khoe sự thành công của mình. Các em có thể kiếm được các kim khi đạt được mục tiêu đọc sách, tham dự sinh hoạt thư viện, và trở nên một phần tử tích cực trong cộng đồng mình.

Có thể kiếm thêm các giải thưởng bởi đến thăm một Thư Viện trong vùng và tham dự một số chương trình dành cho trẻ em và thiếu niên. Cũng có các giải thưởng cho gia đình, như thế để mọi người đọc sách vào hè này.

Ghi danh, đăng nhập, và thắng giải với một vài bước nhẹ nhàng: 

  • Hãy vào trang houstonlibrary.org/summer
  • Nhấn vào “registration button” và theo các chỉ dẫn. 
  • Đăng nhập bất cứ lúc nào để theo dõi các mục tiêu đọc sách và tham dự sinh hoạt. 
  • Mở khóa “badges” bởi đăng nhập 20 phút hàng ngày, theo dự các chương trình thư viện, và nhiều điều khác. 
  • Bất cứ gì đọc cũng được tính! Thật dễ để mở khóa “badges” và kiếm được các kim chỉ bởi đọc sách 20 phút hàng ngày.