TGĐ Lâm Thời đề ra Chiến Thuật Ưu Tiên cho niên khoá 2019-20 của HISD

TGĐ Lâm Thời HISD Lathan vừa mới trình lên các Ủy Viên Giáo Dục trong một cuộc hội thảo và với các hiệu trưởng của học khu trong cuộc họp hàng tháng về năm “Strategic Priorities” (chiến thuật ưu tiên) cho niên khoá 2019-2020: 

  • Mở Rộng Cơ Hội Giáo Dục 
  • Đảm Bảo Sức Khỏe, Sự An Toàn và Tốt Lành của Học Sinh
  • Biến Đổi Kết Quả Học Thuật 
  • Gia Tăng Hiệu Năng Tổ Chức 
  • Vun Xới Tài Năng Nhóm HISD

Mở rộng cơ hội giáo dục là một ưu tiên cao đối với bà Lathan, bà dự định xây dựng trên mô hình học trình sáng tạo và năng động để không chỉ thách đố kiến thức của học sinh nhưng còn trau dồi óc sáng tạo.

Ưu tiên này gồm việc nới rộng giáo dục nghệ thuật trong toàn khu học chánh. Một đề nghị đã được trình lên Ủy Ban Giáo Dục để có thêm 37 giáo chức nghệ thuật ở cấp tiểu học, cũng như đưa nghệ thuật vào học trình Anh văn và văn phạm.

“Có khoảng 20,000 học sinh tiểu học không được dạy về các môn nghệ thuật qua âm nhạc hay nghệ thuật tổng quát,” bà nói, khi nhận xét rằng cần có thêm nữa để đạt được các mục tiêu nghệ thuật của học khu. “Đó là hướng nhắm của chúng ta – như thế mọi trẻ em đều có cơ hội học hành.”

Bà Lathan còn nhấn mạnh đến quyết tâm chuẩn bị cho tương lai học sinh qua chương trình học nghề và kỹ thuật (CTE) và chuẩn bị lên đại học. CTE sẽ được nới rộng ra chín trường trung học II cấp trên toàn học khu, kể cả việc đưa thêm một chương trình thiết kế mỹ thuật tại trường Waltrip High School, chương trình thẩm mỹ tại trường Madison High School, và chương trình xây cất tại trường Milby High School. 

Một số thách đố lớn lao nhất mà các nhà giáo phải đối diện gồm việc đáp ứng các nhu cầu của học sinh qua việc học hỏi về xã hội và cảm xúc. Trong khi học thuật thì quan trọng nhất trong học khu, bà Lathan nhấn mạnh rằng việc đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và tốt lành của học sinh cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của bà trong niên khoá tới.

“Đảm bảo học sinh có được chỗ an toàn, chuyên chở, hỗ trợ sức khỏe tâm thành và thực phẩm phải tiếp tục là một ưu tiên cho học khu chúng ta,” bà nói.

Được khởi đầu vào năm 2017, khởi xướng Every Community Every School” trở nên một khí cụ thiết yếu. Học khu sẽ chú trọng đến việc mở rộng chương trình này để phục vụ thêm nhiều học sinh, đưa họ đến với các nguồn năng và dịch vụ bao gồm.

Việc gia tăng sức khỏe tâm thần và thể chất cho học sinh HISD cũng đứng đầu trong danh sách các ưu tiên của bà Lathan cho niên khoá 2019-2020. Ban quản trị dự định gia tăng các chuyên gia tâm lý trong các nhóm giải quyết khủng hoảng của học khu, nhóm này cung cấp sự giúp đỡ và đáp ứng với mọi trường trong học khu. Còn có các kế hoạch để thực hiện chương trình “Youth Mental Health First Aid” Program (SEL), chương trình này được đề ra để dạy người lớn biết cách giúp một học sinh khi bị khủng hoảng tâm thần.

Trong vài năm vừa qua, khu học chánh đã tận tụy làm việc để biến đối kết quả học hành của học sinh HISD, và bà Lathan nói rõ là học khu sẽ tiếp tục thi hành những gì cần để hỗ trợ các nỗ lực học vấn của các học sinh.

“Từ giáo dục đặc biệt đến văn hóa,” bà nói, “chúng ta phải cung cấp sự hướng dẫn và trợ giúp cần để thành công.”

Học khu dự định tinh luyện lại chương trình hỗ trợ nhiều cấp bậc Achieve 180, có nghĩa là các trương nào từng ra khỏi mức độ IR trong ba năm thì sẽ chuyển trở về khuôn khổ dưỡng dục nguyên thủy và được cung cấp mức độ hỗ trợ nào đó.

Sự thúc dục ham học cả đời còn là một lãnh vực chính được chú trọng, cũng như nhấn mạnh đến tầm quan trọng của song ngữ và song văn hóa cho mọi học sinh. Học khu sẽ mở rộng các nguồn văn hóa cho các học sinh học tiếng Anh, để củng cố ngôn ngữ đầu tiên khi các học sinh học ngôn ngữ thứ hai.

Gia tăng hiệu năng tổ chức, bao gồm việc thiết lập một cơ cấu hiệu quả, củng cố các nỗ lực và hoạt động cách minh bạch cũng là một yếu tố cho sự thành công nói chung.

Khi học khu tiếp tục cố đạt được sự tuyệt hảo học vấn, bà Lathan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc vun xới tài năng HISD.

“Vốn nhân sự là một trong những sở hữu lớn nhất của học khu chúng ta,” bà nói. “Chúng ta phải thu hút các giáo chức năng động và vun xới các người lãnh đạo trong chúng ta.”

Tuần qua, Ủy Ban Giáo Dục đã đồng lòng tiếp tục khởi xướng “Teach Forward Houston Initiative”. Sự hợp tác này cung cấp cho học khu các sinh viên tốt nghiệp có chiều hướng lãnh đạo mà họ cam kết sẽ dậy học trong HISD.

Một kế hoạch cũng được thi hành để giúp cải tiến hiệu năng giáo chức và hiệu trưởng qua một sự hợp tác với Khan Academy mà nó sẽ cung cấp cho các giáo chức trong toàn học khu sự truy cập việc phát triển chuyên môn.