Đại Hội Giáo Dục Đặc Biệt thường niên của HISD sẽ từ 16-17 tháng Bảy

Phòng Giáo Dục Đặc Biệt sẽ tổ chức đại hội thường niên lần thứ sáu vào tháng Bảy cho các phụ huynh và nhà giáo dục để chia sẻ sự trợ giúp và phương pháp nhằm giúp học sinh khuyết tật được thành công – về học vấn, xã hội, và cảm xúc.

Hai ngày đại hội sẽ được tổ chức từ 7g45 sáng đến 3g45 chiều ngày thứ Ba, 16 tháng Bảy và thứ Tư, 17 tháng Bảy tại trung tâm Kingdom Builders (6011 W Orem Dr., 77085). 

Chủ đề đại hội năm nay là “Cultivating a Global Perspective, Tapping into the Potential of Unique Learner” (Ấp ủ một quan điểm toàn cầu. Khai thác khả năng của học sinh độc đáo). Với các đại diện của giáo chức và nhà lãnh đạo trong lãnh vực giáo dục đặc biệt, tham dự viên hy vọng khi ra về đã được biến đổi và sẵn sàng bắt đầu niên khoá mới được trang bị với các phương pháp giảng dạy mới và hiệu quả.

Đại hội này rộng mở cho phụ huynh, giáo chức tổng quát, giáo chức giáo dục đặc biệt, và quản trị viên. Phụ huynh có thể ghi danh ở đây.  Muốn biết thêm thông tin, hãy email cho Kelli Charles ở kcharle1@houstonisd.org hay gọi số 713-556-7025.