Phiếu Báo Cáo HISD: 92 phần trăm các trường có được thứ hạng trong hệ giải trình tiểu bang

Khu Học Chánh Houston chiếm được hạng “B” tòan bộ bởi Nha Giáo Dục Texas (TEA) theo hệ giải trình tiểu bang cho niên khoá 2018-2019, chính trường được ra khỏi danh sách “Phải Cải Tiến” (IR). Khu học chánh chiếm được điểm 88.

Theo các thứ hạng được TEA công bố, 92 phần trăm các trường HISD (250 trong 271 trường) chiếm được một điểm đậu. Lần đầu tiên, mọi trường HISD nhận được điểm hạng theo hệ xếp hạng mới A-F của tiểu bang này, được thi hành vào năm 2018. Năm mươi bảy trường HISD chiếm được hạng A, 78 chiếm được hạng B, 86 chiếm được hạng C và 29 chiếm được hạng D. Hạng D là điểm tối thiểu để một trường được coi là đậu.

“Chúng tôi rất hãnh diện về mọi giáo chức, hiệu trưởng, viên chức hỗ trợ học đường, và các giám đốc vùng vì đã chăm chỉ làm việc để giúp học sinh thành công,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Học sinh của chúng tôi chứng tỏ những tiến bộ hiển nhiên, và chúng tôi quyết tâm tăng cường cho các em để phát triển về học vấn.”

Sau tám năm liền phải ở trong danh sách các trường kém của TEA, trường Kashmere High School chiếm được hạng điểm đậu và được lấy ra khỏi tình trạng IR. Trường này được TEA xếp hạng “C” cho niên khoá 2018-2019.

“Chúng tôi đang viết lại lịch sử trường Kashmere, từng giáo chức, từng học sinh, từng cộng đồng,” bà Lathan nói. “Chúng tôi không tuyệt vọng với các học sinh, và với sự hỗ trợ thích đáng và kế hoạch hiện có, chúng tôi đã thay đổi trường này.”

Mở đầu việc ăn mừng tại trường Kashmere vào hôm thứ Năm, học sinh điều khiển chương trình và sẽ vào lớp 12 là Samaj Cager bày tỏ sự hãnh diện của mình về việc trường đạt được kết quả này sau một thời gian ngắn.

“Học sinh, ban giảng huấn và ban quản trị đã làm việc thật vất vả để đưa chúng em đến ngày hôm nay,” Cager nói với đám đông vui mừng gồm các cựu học sinh Kashmere, phụ huynh và học sinh trong thính đường của trường này. “Sự chăm chỉ làm việc của mọi người để góp phần cho sự vươn lên của trường Kashmere thì đã được đền bù.”

Hiệu trưởng trường Kashmere là ông Reginald Bush, một người lãnh đạo kỳ cựu 20 năm đã đưa trường tiểu học Kashmere Gardens ra khỏi tình trạng IR, nói ông sẽ tiếp tục hoạt động để gia tăng thành tích học vấn.

“Chúng ta sẽ không ngừng ở đây chỉ vì đã đạt được mục tiêu là ra khỏi tình trạng IR,” ông Reginald Bush nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên và tiến tới cho đến khi đạt được hạng A.”

Thêm tám trường HISD khác được ra khỏi danh sách IR sau khi được TEA chấm đậu là: các trường tiểu học Codwell, Highland Heights, Marshall và Sherman; các trường trung học I cấp Attucks và Henry; và các trường trung học II cấp North Forest và Washington. Tổng cộng là chín trong 11 trường HISD được ra khỏi tình trạng IR.

Một số trường IR trong HISD, cùng với các trường còn vất vả với học hành, được ấn định là các trường “Achieve 180”, nhận thêm các nguồn năng và sự hỗ trợ để biến đổi 180 độ.

“Một nhóm nhân sự nhỏ từng làm việc vất vả để đưa con em chúng ta đến mức độ mà chúng ta biết các em phải ở đó,” Giám Đốc Vùng Achieve 180 là bà Felicia Adams nói. “Có được các trường này ra khỏi IR là một tin tuyệt vời, và mục tiêu sau cùng của chúng ta là không còn trường nào với tình trạng đó.”

Theo hệ thống A-F, các trường phải được hạng “D” hay tốt hơn để đạt được các tiêu chuẩn giải trình của tiểu bang này. Dựa trên hệ giải trình của TEA, 21 trường HISD được xếp hạng “F” cho niên khoá 2018-2019, là: các trường tiểu học Ashford, Isaacs, C. Martinez, Northline, Osborne, Robinson, Rucker, Seguin, Smith, Whidby và Young; các trường trung học I cấp Deady, Edison, E-STEM Central, Fleming, High School Ahead Academy, Key, Sugar Grove, Thomas và Williams; và trường Wheatley High School.

Nếu không vì điều khoản được đưa vào Cẩm Nang Giải Trình 2018 của TEA, HISD sẽ có ít hơn 6 trường bị điểm “F”. Điều khoản này nói rằng, “nếu một trường được hạng ‘F’ về ba trong bốn lĩnh vực được tính điểm (Student Achievement, Academic Growth, Relative Performance, Closing the Gaps), điểm cao nhất trường nhận được theo toàn bộ là 59.” Điều này cho thấy điểm cao nhất mà các trường tiểu học Osborne và Ashford, các trường trung học I cấp Deady, E-STEM Central, và Edison và Wheatley High School có thể chiếm được là 59, hạng “F”, nó đưa các trường vào tình trạng IR.

Trường Wheatley High School cho thấy sự tiến bộ rất lớn về học vấn và chiếm được hạng D trong năm nay, với số điểm 63. Nhưng dựa trên điều khoản đó, trường này chỉ có thể được điểm tối đa là 59. Khu học chánh đang thi hành các phương pháp để bảo đảm trường Wheatley ra khỏi IR trong niên khoá 2019-2020 với điểm hạng tối thiểu là “C.”

Các biện pháp gồm, nhưng không chỉ có thế, là sử dụng việc huấn luyện nghiêm ngặt và thực tập cho các giáo chức, áp dụng các chương trình tập đọc thiết thực cho học sinh, thi hành sáng kiến tập viết cho toàn trường, tạo cơ hội tập nói và nghe cho những học sinh đang học tiếng Anh, và gia tăng cho những học sinh muốn kiếm được các chứng chỉ kỹ nghệ trong các ngành sửa xe, tin học và nấu ăn.

Một số trường HISD không được TEA xếp hạng vì một số học sinh không lấy bài thi STAAR và không lấy các bài thi đủ để được xếp hạng.

“Có mặt ngày hôm nay đem cho tôi một sự tin tưởng lớn lao vào những gì đang xảy ra tại trường Kashmere vào niên khoá tới,” phụ huynh LaGasha Coleman nói trong cuộc họp báo tại trường Kashmere. “Tôi có thể nói chắc rằng ông Bush đang làm việc vất vả để thay đổi nền giáo hóa trong trường này.”