Các trường, văn phòng HISD sẽ đóng cửa thứ Hai lễ Lao Động

Tất cả các trường và văn phòng hành chánh HISD sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 2 tháng Chín, để nghỉ lễ Lao Động.

Tất cả các trường và văn phòng sẽ mở cửa lại vào thứ Ba, 3 tháng Chín.