Sở Chuyên Chở cập nhật thời khóa biểu vào ngày thứ Năm

Sở Chuyên Chở thông báo về đợt cập nhật đầu tiên về tuyến đường xe buýt vào hôm thứ Năm. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến 445 tuyến đường và các gia đình đang được thông báo qua hệ “SchoolMessenger”. 

Các thay đổi này là vì sở tiếp tục nhắm đến việc gia tăng hiệu quả của tuyến đường, cũng như nỗ lực giải quyết các yêu cầu về dịch vụ xe buýt cũng như những thay đổi về trạm ngừng và tuyến đường. Vào đầu niên khoá, những thay đổi về tuyến đường thì phổ thông và hầu hết liên quan đến những điều chỉnh nhỏ về thời gian xe dừng.

Năm nay, Sở Chuyên Chở sẽ thông báo các cập nhật tuyến đường vào thứ Năm, vì cần thiết, với những thay đổi sẽ có hiệu quả vào thứ Hai. Các thông báo được loan đi vào hôm thứ Năm sẽ có hiệu quả ngay lập tức sau Ngày Lao Động là thứ Ba, 3 tháng Chín.

Vì cơ cấu của hệ thống tuyến đường, bất cứ thay đổi nào đối với một tuyến đường sẽ được thông báo cho các học sinh được ấn định cho tuyến đường đó – dù thời gian xe ngừng và địa điểm của họ không bị ảnh hưởng. Kết quả là một số phụ huynh có thể nhận được thông báo dù tuyến đường và thời gian xe dừng vẫn như cũ. Những người khác có thể nhận được thông báo với một chút khác biệt về thời gian xe dừng.

Các đơn xin chuyên chở học sinh được nộp qua trường. Một khi Sở Chuyên Chở nhận được yêu cầu này và quyết định cho học sinh hưởng dịch vụ đó, một tuyến đường được nhận diện, và học sinh này được ấn định cho tuyến đường đó. Thủ tục này thường mất từ bảy đến 10 ngày.

Phụ huynh được khuyên hãy gửi bất cứ câu hỏi hay sự lưu tâm nào qua “Let’s Talk!”, một nền trực tuyến dễ sử dụng mà nó giúp luân chuyển thông tin bằng cách cung cấp một địa điểm trung ương, ở đây họ có thể gửi ý kiến, xin theo dõi, được trả lời nhanh, và đánh giá dịch vụ. Phụ huynh cũng có thể tải xuống dụng cụ theo dõi xe buýt mới là “SafeStop”, nó cho phép họ theo dõi xe buýt chở con em trên tuyến đường.