Tình nguyện đến nhà học sinh trong tổ chức thường niên “Grads Within Reach Walk”

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức “Grads Within Reach Walk” vào thứ Bảy, 7 tháng Chín để khích lệ những học sinh nào đã không ghi danh cho niên khoá 2019-20 thì sẽ trở lại trường.

Các quản trị viên học khu, nhà lãnh đạo cộng đồng, hiệu trưởng, và người tình nguyện sẽ khởi hành từ 22 trường trung học trên toàn học khu để gõ cửa từng nhà và đích thân khích lệ các học sinh hãy trở lại trường. Học sinh sẽ nhận được thông tin về nhiều chương trình hỗ trợ và các nguồn năng do HISD cung cấp để giúp họ tốt nghiệp trung học.

HISD muốn đưa ra một phương cách tổng hợp và lâu dài để bảo đảm mọi học sinh đều được sự hỗ trợ thích hợp để trở lại trường, đi học lại, và có được lợi ích từ nhiều nguồn dịch vụ chúng ta cung cấp.

Các trường trung học HISD tham dự gồm: Austin, Bellaire, Chavez, Furr, Heights, Kashmere, Lamar, Madison, Milby, North Forest, Northside, Sharpstown, Sterling, Waltrip, Washington, Westbury, Westside, Wheatley, Wisdom, Worthing, và Yates, cũng như Sam Houston Math, Science, và Technology Center High School.