HISD phát động khởi xướng dìu dắt để tăng cường các nữ học sinh

Khu Học Chánh Houston thông báo chương trình dìu dắt học sinh mới nhất, “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES), trong một sinh hoạt mở đầu tại trường Trung Học Jack Yates trước sự hiện diện của các viên chức dân cử, hợp tác viên cộng đồng, và các nhà giáo dục.

ROSES là chương trình song song với “Ascending to Men Project” (ATMP) để tìm cách cung cấp các gương mẫu tích cực và hỗ trợ cho các thiếu nữ không được phục vụ xứng đáng bằng cách cung cấp cho họ sự hướng dẫn và cơ hội phát triển giáo dục, xã hội, và chuyên nghiệp.

“Điều quan trọng là học sinh chúng ta có những người dìu dắt, họ có ai đó để có thể tìm đến khi cần,” TGĐ Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Điều quan trọng là họ có các gương mẫu để có thể giúp họ trở nên các thanh nữ đích đáng trong xã hội này.”

Sau khi trao tặng Ts. Lathan và nhóm ROSES bảng lưu niệm, Nghị Sĩ Sheila Jackson Lee đã khai mạc buổi lễ và nói về tầm quan trọng của việc hỗ trợ phụ nữ và tăng cường cho nhau.

Bà nói, “Trong sự hiểu biết có sức mạnh. Và đó là điều chương trình ROSES nói với các thiếu nữ của HISD – các em có sức mạnh bên trong.”

Chín trăm học sinh từ 30 trường đã được nhận diện và được mời tham dự chương trình này. Những học sinh nào trong chương trình ROSES sẽ tham dự một học trình với đặc điểm là những buổi hội thảo do phụ nữ chuyên nghiệp từ vài ngành kỹ nghệ hướng dẫn, các chuyến thăm cơ sở kinh doanh, thăm đại học, và tham dự đại hội ROSES vào cuối niên khoá.

Trên 130 người đã ghi danh để trở nên một người dìu dắt của ROSES, và chương trình này đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng.

“Chúng tôi muốn cộng đồng biết là chúng tôi đã sẵn sàng có một chương trình ngoại hạng,” Tổng Quản Lý ROSES Jermani Justice nói. “Mục đích của chúng tôi là để bảo đảm rằng chúng tôi đang tận dụng các nguồn năng và sự dìu dắt của cộng đồng cho học sinh chúng ta.”

Muốn biết thông tin về việc trở nên một người dìu dắt, hãy vào trang houstonisd.org/ROSES