Chương trình Trung Học Không Gian của NASA hiện đang nhận đơn

Các học sinh lớp 11 trong toàn thể HISD được mời để tham gia với cơ quan NASA thám hiểm Mặt Trăng đến Hỏa Tinh (Moon to Mars) qua chương trình “High School Aerospace Scholars” (HAS).

HAS là một cảm nghiệm độc đáo, tương tác loại STEM mà sau cùng là một tuần lễ dài, được trả mọi phí tổn để đến thăm Trung Tâm Không Gian Johnson của NASA trong mùa hè. Cảm nghiệm này bắt đầu với môn môn học trực tuyến 16 tuần lễ về các sinh hoạt của NASA có liên quan đến việc thám hiểm không gian, khoa Địa Cầu, kỹ thuật, toán và hàng không. Các học sinh hoàn tất các thách đố về thiết kế gồm vẽ 3D, câu đố khoa học, thảo luận, viết về kỹ thuật và họp mặt hàng tháng trên mạng với các khoa học gia và kỹ sư của NASA.

Các học sinh có điểm cao sẽ được mời đưa sự huấn luyện vào thực hành tại NASA, ở đây các học sinh sẽ được hướng dẫn bởi các kỹ sư và khoa học gia và làm việc với các học sinh trên toàn tiểu bang để hoàn tất các thách đố về thiết kế và hoạch định chuyến bay lên Hỏa tinh.

Các học sinh được đề cử bởi nhà lập pháp tiểu bang, phải là một công dân Texas và Hoa Kỳ trong năm lớp 11 (sẽ lên lớp 12) với sở thích và năng khiếu về toán, khoa học, kỹ sư hay khoa điện toán. Học sinh có thể nộp đơn từ bây giờ cho đến 23 tháng Mười, 2019. Muốn biết thêm thông tin và để nộp đơn, hãy vào trang NASA.gov/HAS