Cuộc đi bộ “Grads Within Reach” thành công đưa học sinh trở lại trường

Sau một chút gián đoạn, học sinh lớp 12 trường Milby là Flor Villatoro trở lại lớp vào tuần này và sẵn sàng học hành, nhờ các tình nguyện viên trong cuộc đi bộ thường niên của HISD là “Grads Within Reach”. 

Flor, cùng với 27 học sinh khác, đã trở lại trường sau khi hơn 320 tình nguyện viên càn quét thành phố vào hôm thứ Bảy để khích lệ các học sinh nào không trở lại trường năm nay hãy tiếp tục việc học vấn của mình.

“Em sẵn sàng và rất phấn khởi,” Flor nói. “Em có thể thấy mình sẽ tốt nghiệp.”

TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan, Hiệu Trưởng Ruth Ruiz của trường Milby và một nhóm tình nguyện viên đã rảo bộ trong khu xóm chung quanh vùng Cực Đông của Houston, gõ cửa từng nhà và nói chuyện với các học sinh như em Flor về việc trở lại trường. Các người tình nguyện trên thành phố đã gõ cửa 813 nhà và nói chuyện với 250 người.

“Việc này là đến với các học sinh đó để vận động họ hãy tiếp tục hành trình giáo dục,” bà Lathan nói, “Chúng tôi muốn học sinh biết rằng không có trở ngại mà chúng ta không thể cùng nhau vượt qua được”.

Người tình nguyện nói về các loại chương trình khác nhau mà học khu cung cấp, giúp họ biết rằng loại lớp học truyền thống thì không còn là con đường duy nhất để tốt nghiệp. Khu học cháh còn có các phòng học cung cấp việc dậy kèm và các môn trên mạng, và các trường có giờ học đặc biệt cho những học sinh nào phải đi làm trong ngày.

“Chúng tôi muốn nói với các em về sự quan trọng của việc đi học lại, nhưng cũng đem cho các em sự hỗ trợ cần thiết để trở lại trường,” Hiệu Trưởng Ruiz nói. “Chúng tôi sẵn sàng thi hành bất cứ gì để đưa các em trở lại.”

Các trường trung học HISD có tham gia là: Austin, Bellaire, Chavez, Furr, Heights, Kashmere, Lamar, Madison, Milby, North Forest, Northside, Sharpstown, Sterling, Waltrip, Washington, Westbury, Westside, Wheatley, Wisdom, Worthing, và Yates high schools, cũng như Sam Houston Math, Science, và Technology Center High School.   

Vào hôm thứ Hai, em Flor đã trở lại trường Milby để chuẩn bị cho phần Sinh Học của bài thi STAAR, là trở ngại duy nhất cho việc tốt nghiệp của em.

“Với sự hỗ trợ của nhân viên học đường, em có thể đạt được các mục tiêu,” Flor nói. “Em có thể hoàn tất mục tiêu là tốt nghiệp trung học để tiếp tục lên đại học.” Tháng Chín là “Attendance Awareness Month” (tháng ý thức việc đi học). Một học sinh được coi là vắng mặt thường xhuyên nếu thiếu hai ngày học hay nhiều hơn trong một tháng, và điểm hạng sẽ bị giữ lại nếu một học sinh thiếu hơn 10 phần trăm (17 ngày) đi học trong năm. Muốn biết thêm thông tin về chính sách tham dự của học khu và sự quan trọng của việc đi học, hãy nhấn vào đây.